Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / Tāmes
Tāmes

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība
12.00.00 Kara muzejs
22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki
    22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums
    22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana
28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija
31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
34.00.00 Jaunsardzes centrs
38.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana
70.00.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu finansēššana
    70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projektu
    73.07.00
NATO investīciju projekti
    73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānoššana

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv