Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
NATO iepirkumi
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Vakances

 Aizsardzības ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentā

Ja esi gatavs strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus, dot ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, piedaloties medicīniskā nodrošinājuma spējas attīstībā, aicinām pieteikties konkursā uz Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta Nodrošinājuma stratēģijas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu.

Galvenie amata pienākumi būs:

 • nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) medicīniskā nodrošinājuma attīstības un tai nepieciešamo materiāli tehnisko līdzekļu izvērtēšanu atbilstoši noteiktajām vadlīnijām NBS attīstībai un pieejamajam finansējumam, sagatavojot atzinumus;
 • veikt NBS medicīniskā nodrošinājuma attīstības vadlīniju izstrādi, kā arī NBS medicīniskā nodrošinājuma koncepcijas izstrādi un kontrolēt to izpildi;
 • veikt normatīvo aktu projektu izstrādi un gatavot atzinumus par citu iestāžu un organizāciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā; sabiedrības veselībā vai veselības vadības jomā;
 • pieredze dokumentu (t.sk. normatīvo aktu un analītisku dokumentu) izstrādē;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests - kritērijs ne mazāk kā 80 punkti);
 • vēlamas zināšanas par aizsardzības politiku un plānošanu, kā arī vēlamas zināšanas par militāro medicīnu;
 • vēlamas zināšanas par Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, tajā skaitā NBS, uzdevumiem un struktūru;
 • profesionālā darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē vismaz viens gads;
 • prasme plānot un organizēt darbu, spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • ieinteresētība pilnveidot zināšanas militārās medicīnas jomā;
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, apgūt mācības militārajā medicīnā;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 793 euro līdz 1131euro atkarībā no profesionālās pieredzes (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

 

Pieteikšanās termiņš: 2016.gada 29.oktobris.

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv. Fakss nr. 67210412. Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

 

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas divām vakantajām ierēdņa amata vietām vecākais eksperts (IT drošības auditors)

 

Ja esi gatavs strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus un, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, dot ieguldījumu Latvijas kiberdrošības stiprināšanā, aicinām pieteikties konkursā uz Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākā eksperta (IT drošības auditora) ierēdņa amatu (divas vakances).

Galvenie pienākumi būs:

 • sniegt atzinumus par elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu sniedzēju audita un pārbaužu rezultātiem;
 • sniegt atbalstu un konsultēt ar elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu jomu saistošo normatīvo aktu projektu izstrādē un īstenošanā;
 • nepieciešamības gadījumā veikt informācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstības pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt audita rezultātu uzraudzību pārraudzībā esošām institūcijām un komersantiem;
 • veidot regulāru sadarbību ar CERT.LV ekspertiem un citām valsts pārvaldes iestādēm.

 Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams datorzinātņu, informācijas tehnoloģiju vai ar tām saistītā jomā;
 • pieredze informācijas tehnoloģiju jomā, vēlams audita jautājumos (starptautiski atzīts nozares sertifikāts uzskatāms par priekšrocību);
 • plašas zināšanas par informācijas tehnoloģiju drošības jautājumiem, t.sk. par IT drošības audita procesu; izpratne par digitāliem sertifikātiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • konceptuālā un analītiskā domāšana;
 • labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests);
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • prasme plānot un organizēt darbu; spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju iegūt informācijas drošības vadītāja sertifikātu (CISM), informācijas sistēmu profesionāļa sertifikātu (CISSP);
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1052euro līdz 1382euro atkarībā no profesionālās pieredzes (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

 Pieteikšanās termiņš: 2016.gada 27.oktobris.

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv.  Fakss nr. 67210412. Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

 

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu

Administratīvā un dokumentu pārvaldības departamenta Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieks

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu„ 9.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība, kas papildināta ar nodaļas darbības jomai atbilstošām mācībām;
 • profesionālā pieredze arhīva jomā vismaz trīs gadi;
 • pieredze valsts pārvaldē (ilgāka par gadu);
 • pieredze dokumentu, t.sk. normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • labas zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldībā;
 • labas datorprogrammu lietošanas prasmes, tostarp prasme lietot elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu;
 • angļu valodas zināšanas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt procesus, kā arī spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • vēlama pieredze vadošā amatā;
 • zināšanas par Aizsardzības ministrijas (AM) un tās padotībā esošo iestāžu, tostarp NBS uzdevumiem un struktūru.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un atbildēt par AM, NBS regulāro spēku un Zemessardzes (ZS) vienību arhīviski vērtīgo dokumentu nodošanu un pieņemšanu, uzskaiti, uzkrāšanu, saglabāšanu, pieejamības un izmantošanas nodrošināšanu (tai skaitā uzziņu sistēmas veidošanu, izziņu un dokumentu atvasinājumu sagatavošanu) AM arhīvā;
 • vadīt, plānot, kontrolēt un organizēt AM, NBS regulāro spēku un ZS vienību arhīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • vadīt, plānot, uzraudzīt AM valsts noslēpuma objektu un informācijas dienesta vajadzībām arhīva darbu;
 • izstrādāt kompetences sfērā ietilpstošos normatīvo aktu projektus.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 894 euro līdz 1223 euro atkarībā no profesionālās pieredzes (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

 Pieteikšanās termiņš: 2016.gada 13.novembris.

 Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV– 1473 vai uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv .

 Fakss nr. 67210412. Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

 Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejamas šeit.

 


Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv