Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Aktualitātes / Ziņas / Grozījumi Zemessardzes likumā paredz jaunas priekšrocības zemessargiem
Grozījumi Zemessardzes likumā paredz jaunas priekšrocības zemessargiem

Šodien, 19. jūlijā, spēkā stājas grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā, kas zemessargiem paredz pozitīvas izmaiņas vairākos likuma pantos.  

 

Lai dienestam Zemessardzē rekrutētu militārajā dienestā pieredzējušu un izglītotu personālu, kā arī motivētu atvaļinātos karavīrus aktīvi stāties Zemessardzē, veikti grozījumi likuma 7. pantā, kas paredz, ka rezerves karavīriem, iestājoties Zemessardzē, zemessarga izdienā ieskaita dienesta laiku aktīvajā dienestā. Līdz šim likums paredzēja, ka zemessarga izdienas stāžā ieskaita tikai dienesta laiku Zemessardzē. 

 

Savukārt, lai zemessargam, pildot profesionālā dienesta karavīra amata pienākumus, varētu piemērot piemaksu par tādu dienesta uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku veselībai vai dzīvībai, jaunā redakcijā izteikta likuma 17.¹ panta ceturtā daļa, to papildinot ar informāciju par speciālās piemaksas izmaksu par tādu dienesta uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku veselībai, pildot nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas un improvizēto spridzināšanas ierīču neitralizēšanas speciālista vai sapiera (atmīnētāja, mīnētāja, spridzinātāja) amata pienākumus.

 

Daudzi zemessargi izrāda vēlmi stāties profesionālajā dienestā, un īpaši ieinteresēti ir tie zemessargi, kas aktīvi piedalījušies dažādās mācībās. Līdz šim zemessargam, izbeidzot līgumu pirms termiņa, lai stātos profesionālajā dienestā, bija pienākums atlīdzināt Zemessardzei viņa apmācībai izlietotos līdzekļus.

 

Ņemot vērā, ka Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, un zemessarga apgūtās iemaņas turpmāk būs noderīgas profesionālajā dienestā, papildināta likuma 29. panta ceturtā daļa, nosakot, ka gadījumā, kad zemessargs līgumu par dienestu Zemessardzē pārtraucis, lai uzsāktu profesionālo dienestu, zemessargam nav jāatmaksā Zemessardzei viņa apmācībai izlietotie līdzekļi. 

 

Tāpat jaunā redakcijā izteikts likuma 14. panta ceturtās daļas 3. punkts, paredzot, ka par zemessargu nevar būt persona, kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Tādējādi paplašināts personu loks, kas var kļūt par zemessargiem. Iepriekš Zemessardzē neuzņēma personas, kuras ir sodītas par jebkura noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no personas vainas pakāpes.

 

Latvijas Republikas Zemessardzes likums papildināts arī ar 22.¹pantu, nosakot, ka zemessargiem pēc atbilstoša mācību kursa apgūšanas būs tiesības sniegt paplašināto pirmo palīdzību, izmantojot Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā iekļauto aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus. 

 

Apgūstot paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, zemessargi iegūs iemaņas, lai kritiskās situācijās spētu sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību un nodrošinātu dzīvību glābjošus pasākumus, izmantojot speciālu aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus. Tas ļaus negadījuma vietā nodrošināt tūlītējus ievainoto dzīvībai svarīgu funkciju stabilizācijas pasākumus, tādējādi glābjot viņa dzīvību.

 

Šī norma spēkā stāsies 2017. gada 2. oktobrī.

 

Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem, un vēlas dienēt Zemessardzē. Lai iestātos Zemessardzē, jāsazinās ar dzīvesvietai tuvāko Zemessardzes bataljonu un jāsaņem tālākos norādījumus. Informācija par prasībām uzņemšanai Zemessardzē ir atrodama Zemessardzes mājas lapas www.zs.mil.lv sadaļā -- Prasības uzņemšanai Zemessardzē. Tur atrodama arī Zemessardzes bataljonu kontaktinformācija.

 

Informāciju sagatavoja:
Aiva Kokoriša
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67335309
E-pasts: aiva.kokorisa@mod.gov.lv

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv