Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Aktualitātes / Ziņas / Latvijas Kara muzejā notiks Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes pirmā sēde
Latvijas Kara muzejā notiks Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes pirmā sēde

Piektdien, 11. maijā, plkst. 10.00 Latvijas Kara muzejā notiks Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes pirmā sēde, kurā piedalīsies aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

 

Sēdē plānots diskutēt par Strūves ģeodēziskā loka Latvijas sektora pārvaldības plānu 2018. – 2023. gadam, kā arī apstiprināt Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes nolikumu. Sēdi un padomes darbu organizē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 

Sēdē piedalīsies arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperti, kā arī pārstāvji no Alūksnes, Smiltenes, Gulbenes, Madonas, Ērgļu, Salas, Jaunjelgavas, Viesītes un Jēkabpils novadiem.

 

Strūves ģeodēziskais loks iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko mērījumu sistēma un izcila zinātnes vēstures un tehnikas attīstības liecība. Loka uzmērīšana bija nozīmīgs posms Pasaules astronomijas un ģeodēzijas vēsturē, kas ļāva iegūt ticamus un turpmāk ilgstoši plaši lietojamus Zemes virsmas un formas mērījumu rezultātus ģeodēziskām un kartogrāfiskām vajadzībām. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kopumā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti.

 

Apvidū Strūves ģeodēziskais loks ir 2822 kilometrus gara triangulācijas punktu uzmērīšanas sistēma no Ziemeļu Ledus okeāna piekrastes Norvēģijā līdz pat Donovas upes grīvai pie Melnās jūras.

 

Pasaulē Strūves ģeodēziskais loks ir vienīgais kultūrvēsturiskais piemineklis, kas šķērso 10 valstu teritoriju un nav identificējams pēc nacionālas kultūras pazīmēm. Latvijā tas šķērso 11 pašvaldības Vidzemes un Zemgales reģionā.

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Tās galvenie uzdevumi ir ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides uzraudzība un koordinēšana, kā arī globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas izveide un uzturēšana. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra uzmēra valsts robežu, iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus – ortofoto kartes, topogrāfiskās kartes un vietvārdu datu bāzi civilām un militārām vajadzībām.

 

Plašāka informācija par Strūves ģeodēzisko loku atrodama: http://struvearc.wikidot.com/latvia un http://www.unesco.lv/lv/kultura/pasaules-mantojums/struves-geodeziskais-loks/struves-geodeziskais-loks-1/

 

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335309
E-pasts: prese@mod.gov.lv

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv