Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Kontakti

 Aizsardzības ministrijaAdrese: 

K. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473

Tālrunis:

67335113 (kanceleja) 

67335093 (žurnālistu jautājumiem) 

E-pasts:

kanceleja@mod.gov.lv 

Rekvizīti:

Reģ.Nr.90000022632

Banka: Valsts kase, TRELLV22

Konts: LV38TREL2100011017000

No 2018.gada 1.jūnija Aizsardzības ministrijas darba laiks:
Pirmdiena - ceturtdiena no plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00
Piektdiena no plkst. 8.15 līdz plkst.15.45.

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus un eparakstu. Sīkāka informācija par eparakstu - www.eparaksts.lv/lv/Apmeklētāju pieņemšana:

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.15.00 līdz plkst.17.00.

 

Apmeklētājiem iepriekš jāpiesakas, norādot izskatāmo jautājumu, vēlamo apmeklējuma laiku, kā arī kontaktinformāciju.

 

Iespējamie pieteikšanās veidi:

  1. Sazinoties pa tālruni 67335114;
  2. Nosūtot e-pastu uz adresi: kanceleja@mod.gov.lv;  

Aizsardzības ministrijas kontaktu saraksts 

NBS vadības un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju vadītāju kontaktinformācija

Aizsardzības atašeju un militāro pārstāvju kontaktinformācija
Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv