Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
NATO iepirkumi
Tirgus izpēte
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Kontakti / 

 

Struktūrvienība

Amats

Vārds, uzvārds

Telefons, e-pasts

 

 

Ministrs

 

Raimonds Bergmanis

67335114

Ministra birojs

Vecākā referente (sekretāre)

Rasa Lubarte

67335114,

Rasa.Lubarte@mod.gov.lv

 

Parlamentārais sekretārs

Viesturs Silenieks

67335112,

Viesturs.Silenieks@mod.gov.lv

 

Ministra biroja vadītāja

Ieva Apine

67335188,

Ieva.Apine@mod.gov.lv

 

Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Līga Krapāne

67335055,

Liga.Krapane@mod.gov.lv 

 

Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos

Kaspars Ķikste

67335060,

Kaspars.Kikste@mod.gov.lv

 

Ministra padomnieks militārajos jautājumos

Andris Rozītis

67335017,

Andris.Rozitis@mod.gov.lv

  Ministra padomnieks nodrošinājuma jautājumos 


Vadība

Valsts sekretārs

Jānis Garisons

67335119,

Janis.Garisons@mod.gov.lv

 

Vecākā referente (sekretāre)

Ilze Lapiņa 

67335119,

Ilze.Lapina@mod.gov.lv

Valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos 

Aivars Puriņš

67335116,

Aivars.Purins@mod.gov.lv

Valsts sekretāra vietniece finanšu jautājumos 

Everita Palma-Jansone 

67335151,

Everita.Palma@mod.gov.lv

Politikas direktors – valsts sekretāra vietnieks

Jānis Karlsbergs

67335059,

Janis.Karlsbergs@mod.gov.lv

Izpildsekretārs militāro spēju attīstības jautājumos

atvaļināts brģen. Juris Kiukucāns

67335117,

Juris.Kiukucans@mod.gov.lv

Drošības režīma nodaļa

Nodaļas vadītājs

Agris Baranovskis

67335220,

Agris.Baranovskis@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece

Elvīra Šmukste

67335298,

Elvira.Smukste@mod.gov.lv

Militāro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komanda (MilCERT)

Vadītājs

plt. Guntis Smilgzdrivs

67177971,

Guntis.Smilgzdrivs@milcert.mil.lv,
info@milcert.mil.lv

Administratīvais un dokumentu pārvaldības departaments (ADPD)

Departamenta direktore - ADPD Administratīvās nodaļas vadītāja 

Evija Moora-Sīpola 

67335108,

Evija.Moora@mod.gov.lv 

ADPD Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļa 
 

Nodaļas vadītāja

Irina Zeigliša

67335121,

Irina.Zeiglisa@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece

 

Līga Svaža 

67335123,

Liga.Svaza@mod.gov.lv

Militāri publisko attiecību departaments (MPAD)

Departamenta direktors

Kaspars Galkins

67335085,
29478861,

Kaspars.Galkins@mod.gov.lv

MPAD Militāri publiskās informācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Dace Kundrāte

67335254,

Dace.Kundrate@mod.gov.lv

MPAD Preses nodaļa

Nodaļas vadītāja

Anete Gnēze

67335093,
26474087,

Anete.Gneze@mod.gov.lv;
prese@mod.gov.lv

Audita un inspekcijas departaments (AID)

Departamenta direktore - AID Audita nodaļas vadītāja

Ilona Ekmane

67335228,

Ilona.Ekmane@mod.gov.lv  

 

Departamenta direktora vietnieks - ģenerālinspektors

Mārtiņš Nilsons

67335053,

Martins.Nilsons@mod.gov.lv  

Ģenerālinspekcija Nodaļas vadītāja vietnieks kpt. Māris Bruža

67335219,

Maris.Bruza@mod.gov.lv

Aizsardzības plānošanas un analīzes departaments (APAD)

Departamenta direktors

Uģis Norītis

67335134,

Ugis.Noritis@mod.gov.lv

APAD Struktūras un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs
plt. Armands Veters

67335204,

Armands.Veters@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece

Liene Liepiņa

67335015,

Liene.Liepina@mod.gov.lv

APAD Aizsardzības plānošanas nodaļa 

Nodaļas vadītāja

Anita Šaraka

67335275,

Anita.Saraka@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietnieks

klt. Jānis Eglītis

67335076,

Janis.Eglitis@mod.gov.lv

APAD Struktūras un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

plt. Armands Veters

67335204,

Armands.Veters@mod.gov.lv 

Aizsardzības politikas departaments (APD)

Departamenta direktors

Rolands Heniņš

67335245,

Rolands.Henins@mod.gov.lv

APD Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Ginta Brūmane-Gromula

67335034,

Ginta.Brumane@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece

 

Sanita Lapčenoka

67335179,

Sanita.Lapcenoka@mod.gov.lv

APD Divpusējās sadarbības nodaļa

Nodaļas vadītāja

Kristiāna Vētra

67335131,

Kristiana.Vetra@mod.gov.lv

APD Daudzpusējo attiecību un starptautisko organizāciju nodaļa

Nodaļas vadītājs

Edvards Seliška

67335028,

Eduards.Seliska@mod.gov.lv

APD Organizācijas nodaļa 

Nodaļas vadītāja

Agnese Valaka

67335271,

Agnese.Valaka@mod.gov.lv  

Krīzes vadības departaments (KVD)

Departamenta direktors

Vitālijs Rakstiņš

67335101,

Vitalijs.Rakstins@mod.gov.lv

  Departamenta direktora vietnieks - KVD Civilmilitārās sadarbības nodaļas vadītājs
Edgars Svarenieks

67335029,

Edgars Svarenieks@mod.gov.lv

KVD Civilmilitārās sadarbības nodaļa  Nodaļas vadītāja vietniece
Ilona Ekmane

67335184,

Ilona.Ekmane@mod.gov.lv

KVD Operacionālā plānošanas nodaļa 

Nodaļas vadītājs

Arnis Šnore 

67335284,

Arnis.Snore@mod.gov.lv


Nodaļas vadītāja vietnieceKVD Mobilizācijas un uzņēmējvalsts atbalsta plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

plt. Aigars Liepiņš

67335102,

Aigars Liepins@mod.gov.lv

Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļa Nodaļas vadītāja
Sanita Žogota

67335353,

Sanita.Zogota@mod.gov.lv

Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments (NAIPD)

Departamenta direktore

Kristīne Rudzīte-Stejskala

67335165,

Kristine.Rudzite@mod.gov.lv

NAIPD Industrijas un zinātnes atbalsta nodaļa

Nodaļas vadītājs
Mārtiņš Mežulis

67335166,

Martins.Mezulis@mod.gov.lv

NAIPD Nodrošinājuma stratēģijas nodaļa

Nodaļas vadītājs

Edgars Kiukucāns

67335158,

Edgars.Kiukucans@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietnieks 

maj. Andris Daugulis

67335104,

Andris.Daugulis@mod.gov.lv

NAIPD NATO un militārās infrastruktūras politikas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Vineta Mileiko

67335064,

Vineta.Mileiko@mod.gov.lv

NAIPD Iepirkumu plānošanas, metodoloģijas un atbalsta nodaļa Nodaļas vadītājs Māris Ķuda

67335026,

Maris.Kuda@mod.gov.lv

Aizsardzības spēju attīstības projektu nodaļa 

Jūras novērošanas sistēmas projekta vadītāja

Signe Legzdiņa

67335001,

Signe.Legzdina@mod.gov.lv 

 

Gaisa telpas novērošanas radaru projekta vadītājs

Edgars Slišāns

67335032,

Edgars.Slisans@mod.gov.lv 

 

NBS AB attīstības un NBS komandvadības spējas projekta vadītāja 

Baiba Pikola 

67335174,

Baiba.Pikola@mod.gov.lv 

 

Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizācijas projekta vadītāja

Jeļena Zubenkova-Birzniece 

67335157,

Jelena.Zubenkova@mod.gov.lv 

  NBS netiešās uguns atbalsta spējas projekta vadītājs  Jevgēnijs Pavlovičs 

67335176,

Jevgenijs.Pavlovics@mod.gov.lv  

Resursu plānošanas departaments (RPD)

Departamenta direktore

Gunta Keiša

67335163,

Gunta.Keisa@mod.gov.lv

RPD Finanšu nodaļa

Nodaļas vadītāja

Inga Lietiņa

67335160,

Inga.Lietina@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece  

Ineta Jursiņa-Videmane

67335162,

Ineta.Jursina@mod.gov.lv

RPD Budžeta un investīciju plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Tamāra Kolīte

67335173,

Tamara.Kolite@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece 

Ina Ozoliņa
67335297,

Ina.Ozolina@mod.gov.lv

Juridiskais departaments (JD)

Departamenta direktore

Svetlana Araslanova

67335133,

Svetlana.Araslanova@mod.gov.lv

Departamenta direktora vietniece

Anita Rimša

67335128,

Anita.Rimsa@mod.gov.lv

Padomniece aizsardzības nozares jautājumos Ilona Dreģe

67335125,

Ilona.Drege@mod.gov.lv

JD Starptautisko tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja

Anda Ķemme

67335247,

Anda.Kemme@mod.gov.lv

JD Tiesību aktu nodaļa

Nodaļas vadītāja

Irina Šamarina

67335148,

Irina.Samarina@mod.gov.lv

  Nodaļas vadītāja vietniece
Marina Baltā

67335270,

Marina.Balta@mod.gov.lv

JD Privāto tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja

Ilze Tooma

67335217,

Ilze.Tooma@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece

Sanita Belrus

67335063,

Sanita.Belrus@mod.gov.lv 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departamentu (IKTD)

Departamenta direktors

Andis Bērziņš

67335140,

Andis.Berzins@mod.gov.lv

IKTD Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

Edgars Liepiņš

67335144,

Edgars.Liepins@mod.gov.lv

IKTD Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadības un politikas plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs 

Ainārs Krastiņš 

67335142,

Ainars.Krastins@mod.gov.lv 

PAD Personāla nodaļa

Nodaļas vadītāja

Ilze Muceniece

67335200,

Ilze.Muceniece@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece  

Elita Kļava 

67335201,

Elita.Klava@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece militārā personāla jautājumos

Lija Bramane

67335239,

Lija.Bramane@mod.gov.lv  

PAD Sociālo lietu nodaļa

Nodaļas vadītājs 

Andris Jaško

67335197,

Andris.Jasko@mod.gov.lv 

Centrālā grāmatvedība

Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede 

Ingrīda Beļaņina

67335040,

Ingrida.Belanina@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece 

Anna Bogdanova

67335189,

Anna.Bogdanova@mod.gov.lv

 

Nodaļas vadītāja vietniece 

Inese Veikšina

67335317,

Inese.Veiksina@mod.gov.lv


Informācija atjaunota 2018. gada februārī.

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv