Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / 2002.gads / 01.01.00 "Centrālais aparāts"
01.01.00 "Centrālais aparāts"

Sakarā ar strauji pieaugošo darba apjomu un NATO prasību ieviešanu, kā arī centralizētās algu sistēmas vadības struktūrvienības izveidošanu 2002.gadā plānots izveidot 22 jaunas štata vietas ministrijā, kopā ministrijā plānoti 183 darbinieki.

Ministrijas ietvaros plānoto pasākumu realizācijai 2002.gadā plānoti Ls 3 533 277, kas ir aptuveni 2 reizes vairāk kā 2001.gadā, kad ministrijas finansējums bija Ls 1 168 034.

Pieaugumu galvenokārt veido pārstrukturēšanas rezultātā pārdalītie līdzekļi, kas iepriekšējos gados tika uzskaitīti atsevišķi vai zem citām budžeta sadaļām, bet no 2002.gada tiks uzskaitīti pie centrālā aparāta. Kopā izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos palielina centrālā aparāta budžeta sadaļu par Ls 964 400.

Ls 793 500 no Budžeta palielinājuma tiks ieguldīti Valsts noslēpuma objektu aizsardzības pasākumu īstenošanai. Ls 272 362 izmaksās starptautiskā sadarbība, gan ar NATO dalībvalstīm, gan ar Igauniju un Lietuvu. Sabiedriskajām attiecībām plānots tērēt Ls 262 852, AM datortīkla un telefonu centrāļu pieslēgumam vienotajam NBS tīklam, datortīkla pārvilkšanai un darba staciju uzlabošanai plānoti Ls 245 500.

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv