Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / 2002.gads / 22.00.00 Programma "Nacionālie bruņotie spēki"
22.00.00 Programma "Nacionālie bruņotie spēki"
BUDŽETA SADAĻA 2001.GADA 2002.GADA IZMAIŅAS PRET 2001.GADU*
BUDŽETS PLĀNS Ls %
Nacionālie bruņotie spēki 39 643 541 52 399 038 12 755 497 32.18
NBS vadība 4 908 134 6 270 787 1 362 653 27.76
Vispārējās vienības 8 534 888 12 020 192 3 485 304 40.84
Gaisa spēki 2 738 650 8 218 058 5 479 408 200.08
Jūras spēki 4 173 148 5 709 830 1 536 682 36.82
Sauszemes spēki 17 275 181 18 073 818 798 813 4.62
Nacionālā aizsardzības akadēmija 2 013 716 2 106 353 92 637 4.60
 

06_g3.gif

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) budžets ir pieaudzis par 32% attiecībā pret 2001.gadu un sastāda Ls 52 399 038, kas ir 58% no valsts aizsardzībai un integrācijai tērētajiem līdzekļiem. Faktiski NBS vajadzībām tiek tērēti arī tie līdzekļi, kas tiek uzskaitīti posteņos "Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana", "Iemaksas starptautiskajās organizācijās", "Remonti un celtniecība", tādējādi bruņoto spēku vajadzībām tiek tērēti Ls 62 130 236, kas 70 % no visiem izdevumiem valsts aizsardzībai un integrācijai NATO.

  • Latvijas Republikas aizsardzības sistēmas svarīgākais uzdevums ir drošības un stabilitātes garantēšana, militārās pašaizsardzības spēju vairošana, kas arī nosaka Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku darbības mērķus un pamatuzdevumus:
    valsts suverenitātes un teritoriālās nedalāmības aizsargāšana;
  • NBS sadarbība ar NATO, lai nodrošinātu iekļaušanos Alianses vadītajā drošības sistēmā.

Kopīgais finansējamo štata vietu skaits Nacionālajos bruņotajos spēkos ir 7 837, no tiem 1 724 obligātā militārā dienesta (OMD) karavīri.  

NBS štata saraksts

Kopā 2001.gadā Kopā 2002.gada plāns
(t. sk. OMD) (t. sk. OMD)
NBS vadība 629 (300) 669 (300)
NBS vispārējās vienības 1 110 (70) 1 171 (300)
Gaisa spēki 353 (0) 353 (0)
Jūras spēki 952 (300) 1 002 (300)
Sauszemes spēki 4 710 (1 385) 4 417 (1 094)
Nacionālā aizsardzības akadēmija 255 (30) 225 (30)
KOPĀ 8 009 (2 085) 7 837 (1 724)

Nacionālo bruņoto spēku personāla atalgojumiem plānotā summa - Ls 15 725 977 (t.sk., darba algas kompensācijas ārrindas zemessargiem - Ls 407 300 un stipendijas kadetiem - Ls 184 195), kas sastāda 30% no kopīgā NBS finansējuma.

 

06_g4.gif

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv