Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / 2002.gads / 22.02.00 "Vispārējās vienības"
22.02.00 "Vispārējās vienības"

Vispārējo vienību mērķis ir NBS spēku veidiem un struktūrvienībām paredzēto uzdevumu izpildes nodrošināšana, militārā, materiāli tehniskā atbalsta nodrošināšana. Vispārējo vienību budžets 2002.gadam ir plānots Ls 12 020 192, kas ir par Ls 3 485 304 vairāk nekā 2001.gadā.

2002.gada budžets NBS vispārējām vienībām

Struktūrvienība Budžets, Ls
Militārās medicīnas sistēma 689 652
Nodrošinājuma centrs 706 330
Centralizētās iegādes 5 633 836
Mācību vadības štābs 152 987
Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests 2 086 771
Militārā policija 781 293
Speciālo uzdevumu vienība 844 325
NBS Sporta klubs 759 435
NBS Radiocentrs 356 911
Pārējās vienības 8 652
KOPĀ personālsastāvs 12 050 192

Personālsastāva struktūra NBS vispārējās vienībās

Struktūrvienība Militārpersonas Civilpersonas No pašu ieņēmumiem KOPĀ
Militārās medicīnas sistēma 45 7 4 56
Nodrošinājuma centrs 110 30 15 155
Mācību vadības štābs 26 . . 26
Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests 436 10 . 446
Militārā policija 157 . . 157
Speciālo uzdevumu vienība 112 8 . 120
NBS Sporta klubs 40 15 63 118
NBS Radiocentrs 63 10 . 73
Pārējās vienības . . 20 20
KOPĀ personālsastāvs 989 80 102 1171

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv