Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
NATO iepirkumi
Tirgus izpēte
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / 2002.gads / Aizsardzības minstrijā pārvaldībā esošais 2002.gada budžets
Aizsardzības minstrijā pārvaldībā esošais 2002.gada budžets

Aizsardzības ministrijas 2002.gada budžeta projekts tiek plānots 68,79 milj. latu. Salīdzinot ar AM 2001.gada precizēto budžetu, 2002.gadā aizsardzības izdevumu apjoms palielināsies par 20,70 milj. latu jeb 43%. Lielākā daļa līdzekļu palielinājuma tiks tērēta investīcijām, savukārt algas, uzturēšanas izdevumus u.c. ikdienas izdevumus atstājot nemainīgus, vai palielinot nenozīmīgi.

2002.gada budžets tika veidots saskaņā ar Aizsardzības ministra noteiktajām prioritātēm, un ieviestas korekcijas atbilstoši valdības lēmumiem. Šobrīd 2002.gadā galvenās prioritātes:

  • 3D tālas darbības radara iegāde 5,68 milj. latu;
  • Meklēšanas un glābšanas operāciju paplašināšanās 0,472 milj. latu (t.sk. funkciju pārņemšana no Juras administrācijas 0,122);
  • Ūdenslīdēju skolas attīstība Liepājā 0,810 milj. latu;
  • NBS sakaru sistēmas attīstība 2 milj. latu;
  • Kartogrāfijas attīstība 0,796 milj. latu;
  • Infrastruktūras sakārtošana vairākos objektos (Nacionālā aizsardzības akadēmija, obligātā militārā dienesta karavīru dzīves apstākļu uzlabošana Alūksnē un jūras spēku vienībās, noliktavu saimniecības izveides pabeigšana Ādažos un Rēzeknē) kopā remontiem un celtniecībai paredzēts atvēlēt 5,475 milj. latu;
  • Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolas izveide 0,201 milj. latu.

Detalizētāka informācija par šiem un citiem projektiem ir atrodama budžeta paskaidrojuma rakstā, kas pieejams Aizsardzības ministrijas mājas lapas (www.mod.gov.lv) sadaļā "Budžets" un atbilstošajā budžeta programmā un apakšprogrammā. Piemēram radara iegāde tiek finansēta no Gaisa spēku budžeta (Programma "Nacionālie bruņoties spēki", apakšprogramma "Gaisa spēki").

    06_g1.gif

2002.gada budžeta sadalījums 

IZMAIŅAS PRET 2001.GADU

KODS BUDŽETA SADAĻA NOSAUKUMS: 2002.GADA BUDŽETS 2001.GADA PLĀNS Ls %
010000 Valsts aizsardzības vadība un administrācija 3 400 652 5 648 781 2 248 129 66.11
010100 Centrālais aparāts 1 168 034 3 533 277 2 365 243 202.50
010400 Militārpersonu pensiju fonds 672 410 895 020 222 610 33.11
010500 Militārie atašeji un pārstāvji 864 765 1 220 484 355 719 41.13
040000 VMD uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana 899 615 3 619 461 2 719 846 302.33
060000 Valsts drošības aizsardzība 631 265 711 265 80 000 12.67
120000 Kara muzejs 177 369 265 609 88 240 49.75
130000 Iemaksas starptautiskajās organizācijās 4 510 315 510 311 000 6 895.79
160000 Remonti un celtniecība 2 745 597 5 796 227 3 050 630 111.11
190000 Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšanai, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšanai un piemiņas zīmju uzstādīšanai 5 500 2 000 - 3 500 -63.64
200000 Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai 10 000 7 000 -3 000 -30.00
220000 Nacionālie bruņotie spēki 39 643 541 52 399 038 12 755 497 32.18
220100 NBS vadība 4 908 134 6 270 787 1 362 653 27.76
220200 Vispārējās vienības 8 534 888 12 020 192 3 485 304 40.84
220300 Gaisa spēki 2 738 650 8 218 058 5 479 408 200.08
220400 Jūras spēki 4 173 148 5 709 830 1 536 682 36.82
220500 Sauszemes spēki 17 275 181 18 073 818 798 813 4.62
220600 Nacionālā aizsardzības akadēmija 2 013 716 2 106 353 92 637 4.60
230000 Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai - Kurzemes cietokšņa kauju piemiņas vietu izveide   5 000 5 000 100.00
240000 Projekts 'Kurzemes cietoksnis'   15 000 15 000 100.00
250000 Dotācija Daugavas Vanagu organizācijai   2 000 2 000 100.00
  KOPĀ 48 087 428 68 786 892 20 699 464 43

Veidojot 2002.gada budžetu tika mainīta programmu struktūra. Tādējādi tabulā atspoguļotā informācija par 2001.gada budžetu ir koriģēta, lai būtu iespējams salīdzināt 2001.un 2002.gada apakšprogrammu budžetus.

Diemžēl šo korekciju rezultātā tiek iegūta nepareiza 2001.gada budžeta aina. Korekts 2001.gada budžets atrodams 2002.gada budžeta paskaidrojuma raksta sadaļā "2001.gada budžeta izlietojums". Korekcijas ir veiktas programmās "Valsts aizsardzības vadība un administrācija" (2002.gadā tika veiktas strukturālas izmaiņas apakšprogrammās) un "Nacionālie bruņotie spēki" (2002.gadā programma radīta no jauna).

Tālāk mēs īsi apskatīsim no kā sastāv Aizsardzības ministrijas pārvaldībā esošais budžets un kur tiek novirzīts līdzekļu pieaugums.  

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv