Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / 2005.gads / 16.02.00 Apakšprogramma „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”
16.02.00 Apakšprogramma „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”

Izdevumu postenis

2005.gads

Resursi izdevumu segšanai

10 399 283

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 399 283

Izdevumi kopā

10 399 283

Uzturēšanas izdevumi

1 990 536

Kārtējie izdevumi

900 536

Subsīdijas un dotācijas

1 090 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 408 747

Kapitālie izdevumi

8 408 747

Uzdevumi

Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pamatuzdevumu veiksmīga realizācija cieši saistīta ar pilnvērtīgu karavīru dienesta un sadzīves apstākļu nodrošinājumu, ēku efektīvu izmantošanu atbilstoši NBS struktūras izmaiņām, tādēļ tik liela nozīme tiek pievērsta atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanai.

Izdevumi

Apakšprogrammas finansējums ir paredzēts Aizsardzības ministrijas un NBS objektu remontiem un būvniecībai Ls 10 399 283 apjomā, kurus administrē Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra: 

Struktūrvienība

Plānotie remontdarbi

Summa,

Ls

Štāba bataljons

Ārējo siltumtīklu nomaiņa

50 000

3.RNC

3.RNC infrastruktūras sakārtošana (t.sk. Ādažu tilta, Jaunās ambulances, katlu mājas izbūve, poligona attīstība

880 000

Alūksnes MSB

Ambulances ēkas renovācija

102 000

NBS štābs

Apvienotā operāciju centra izbūve un štāba bataljona infrastruktūras sakārtošana

4 000 380

JS posteņi

Attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Kolkā

20 000

ZS

ZS infrastruktūras sakārtošana

300 000

NP

NP infrastruktūras sakārtošana (Kuldīgā, Liepājā, Rīgā, Lielvārdē). Remontdarbnīcu, telpu, noliktavu remonti, jumta remonts, katlu mājas izbūve.

673 645

NBS

Valsts un pašvaldības sporta un publiskās būves

2 235 073

Citi izdevumi

867 315

Aizsardzības ministrija

Ēkas apkures sistēmas un elektroinstalācijas pilnīga nomaiņa, kosmētiskais remonts.

1 270 870 

Apakšprogrammas 2005.gada izdevumu struktūru uzskatāmi var redzēt grafikā.

 

 

  12.gif

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv