Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
2018.gads
2017.gads
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
NATO iepirkumi
Tirgus izpēte
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
(t.sk. atbilstošie pabalsti un kompensācijas)

 

 

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu tiek ievietota, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” un Valsts kancelejas 2010.gada 16.jūnija vēstulē Nr.511-1/52 „Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas piemērošanu” sniegtajām rekomendācijām, kā arī ņemot vērā likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktos ierobežojumus.

 

  • Sarakstā iekļautas tikai valsts amatpersonas.

  • Informācija par darbiniekiem, kas nav valsts amatpersonas, bet  saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"  ir iepirkumu komisijas locekļi, tiks precizēta reizi ceturksnī.
  • Ministrs atalgojumu nesaņem no ministrijas budžeta līdzekļiem.
  • Informācija netiek publicēta par darbiniekiem, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un bezalgas atvaļinājumā.
  • Vēršam uzmanību, ka sarakstos nav norādītas piemaksas par dalību starptautiskajās operācijās esošajiem karavīriem.
  • Atsevišķām NBS amatpersonām nav norādīts amats (Nav norādīts *), jo amatpersona nav iecelta amatā vai ir norīkota vienības komandiera rīcībā.
  • Amatpersonu atalgojuma datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar datu bāzes īpašnieku aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes.
  • Informācijai, kas saņemta no Amatpersonu atalgojuma datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
Aizsardzības atašeji un pārstāvji starptautiskās organizācijās
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Kara muzejs
Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv