Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Sadarbība ar uzņēmējiem
Sadarbība ar uzņēmējiem

 

Uzņēmēju licencēšana darbam ar ieročiem

Lai nodarbotos ar komercdarbību ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, kā arī ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotu teritoriju izpēti un nesprāgušas munīcijas meklēšanu, identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu, komersantiem ir jāsaņem attiecīga licence.

Jebkura no iepriekš minētajām darbībām bez licences ir pretlikumīga. 

Aizsardzības ministrija izsniedz komersantiem šādas speciālās atļaujas (licences):

 

Licence saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu

Komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

 

Licence saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 44.¹pantu

Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei un nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai.

 

 

Iepirkumi

 

 

NATO iepirkumi

 

 

 

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv