Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija
Iepirkumi
  • Iepirkumu procedūru dokumentācijā iespējamas izmaiņas, kas var tikt veiktas atbilstoši publisko iepirkumu norisi nosakošajiem normatīvajiem aktiem. Aicinām pretendentus patstāvīgi sekot līdzi iespējamajām izmaiņām, apmeklējot šo sadaļu.
  • Iepirkumu organizēšanas kārtību reglamentē virkne normatīvo aktu, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt godīgu un atklātu publisko iepirkumu norisi (visa informācija – www.iub.gov.lv). Normatīvie akti nosaka prasības, kas jāievēro uzņēmējiem, kuri iesniedz pieteikumus publisko iepirkumu procedūrās – pretendentiem. Šo prasību neievērošana ir par pamatu piedāvājuma noraidīšanai. Dažkārt pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā ir kļūdas piedāvājumā, lai arī noteikumi, kurus pretendents nav izpildījis, nav sarežģīti vai neizpildāmi. Piedāvājām ieskatu biežāk sastopamajās kļūdās iesniegtajos publisko iepirkumu piedāvājamos.
  • Šajā sadaļā ir pieejami jaunākie iepirkumi. Plašāka informācija par iepirkumiem ir pieejama, izmantojot izvēlni mājaslapas kreisajā pusē. Informācija par jaunākajiem iepirkumiem ir pieejama arī RSS formātā.
Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv