Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
NATO iepirkumi
Tirgus izpēte
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / NATO iepirkumi
NATO iepirkumi
Līdz 03.04.2018. Headquarters Allied Joint Force Command Naples

Pieteikšanās kārtība dalībai NATO starptautiskajos iepirkumu konkursos

 

NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācijas) iepirkumi tiek rīkoti, lai nodrošinātu visu veidu bruņoto spēku vajadzības un iepirkumus NATO starptautiskajām operācijām un īstenotu projektus, kas tiek finansēti NATO Drošības investīciju programmas ietvaros. NATO iepirkumus īsteno gan NATO dalībvalstis individuāli, gan NATO aģentūras, gan NATO struktūras. Tie ir plaša spektra iepirkumi, kas saistīti ne tikai ar infrastruktūras objektu būvniecību, bet arī ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kā arī dažādu pakalpojumu nodrošināšanu.

Atšķirībā no nacionālajiem iepirkumiem NATO iepirkuma rīkotājs vispirms paziņo par nodomu izsludināt iepirkumu, nosakot termiņu, līdz kuram visām NATO dalībvalstīm ir jādeklarē komersanti, kuriem ir interese tikt uzaicinātiem piedalīties NATO iepirkumā. Saņemot šādus paziņojumus, Aizsardzības ministrija informāciju publicē mājas lapā, bet šajā posmā tā ir vispārīga rakstura. Informāciju par izsludināto NATO iepirkumu komersants var saņemt pēc pieprasījuma, rakstot uz publikācijā norādītās Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas e-pasta adresi.

Ja Latvijā reģistrētam komersantam ir interese piedalīties izsludinātajā NATO iepirkumā, nepieciešams iesniegt Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma politikas departamentā:

    1. pieteikumu, kurā minēts komersanta nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, komersanta kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats un sniegts komersanta līdzšinējās pieredzes īss apraksts par ekvivalentu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi atbilstoši izsludinātā NATO iepirkuma prasībām;

    2. industriālās drošības sertifikāta kopiju, ja NATO iepirkuma dokumentos ir norāde, ka komersantam savā darbā būs nepieciešams izmantot valsts noslēpuma objektus, ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju.

Aizsardzības ministrija vērš komersantu uzmanību, ka turpmāk nav nepieciešams iesniegt izziņas no Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu reģistra, jo šo informāciju Aizsardzības ministrija saņems pati, tādējādi mazinot administratīvo slogu komersantiem.

 

Lai komersants sekmīgi varētu piedalīties NATO iepirkumā, tam tehniski, finansiāli un profesionāli jāatbilst izsludinātā NATO iepirkuma prasībām. Aizsardzības ministrija nodrošina kvalificētu Latvijas komersantu pieteikšanu dalībai NATO iepirkumos, iesniedzot atbilstības deklarāciju NATO iepirkuma rīkotājam, atbilstoši NATO Infrastruktūras komitejas 1996.gada Procedūrai par starptautiskajiem iepirkumiem AC/4D/2261(1996). Turpmāko informāciju par piedāvājuma iesniegšanu, iepirkuma dokumentiem un citām norādēm komersants saņems individuāli no NATO iepirkuma rīkotāja.

  Pieteikuma anketa dalībai NATO izsludinātā iepirkumā 

 

Vienlaicīgi Aizsardzības ministrija aicina Latvijas komersantus plašāk izmantot bezmaksas iespējas izvietot informāciju par savu komercdarbību:

Papildu informāciju par Aizsardzības ministrijas mājaslapā publicētajiem NATO iepirkumiem, kā arī reģistrācijas iespējām NATO un ES datubāzēs var saņemt elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: NATOiepirkumi@mod.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67335166.

 

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv