Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
NATO iepirkumi
Tirgus izpēte
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / UZŅĒMĒJIEM / Industrijas atbalsta politika
Industrijas atbalsta politika

Latvijas Aizsardzības un drošības industrijas atbalsta politika


Ņemot vērā Valdības doto uzdevumu un valsts aizsardzības politikas plānošanas dokumentos identificēto nepieciešamību pastiprināt vietējo uzņēmumu iesaisti Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) apgādē, Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi Latvijas Aizsardzības un drošības industrijas atbalsta politiku (Ministru kabineta informatīvais ziņojums “Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju”, apstiprināts Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdē).

Dokuments sniedz pamatu aizsardzības nozares un Latvijas uzņēmēju sadarbības organizācijai, kā arī identificē vēlamos sadarbības mehānismus un industrijas atbalsta virzienus.

Kā būtiskākie piemēri jānorāda plānotais atbalsts ar aizsardzības nozari saistītiem pētniecības projektiem vai jaunu militāras nozīmes preču radīšanai, Latvijas uzņēmumu industriālās līdzdalības nodrošināšana lielo ārvalstu iepirkumu ietvaros, militāras nozīmes preču iepirkumi Latvijā piegāžu drošības risku mazināšanai un informatīvais atbalsts uzņēmējiem aizsardzības nozares plānoto iepirkumu jomā. Paredzēts, ka industrijas atbalsta politika tiks pastāvīgi papildināta un pilnveidota, iespēju robežās ņemot vērā aizsardzības nozares un Latvijas uzņēmēju savstarpējās sadarbības rezultātā gūtās atziņas.

Ar Latvijas Aizsardzības un drošības industrijas atbalsta politikas saturu detalizēti iespējams iepazīties šeit.

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv