Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Šobrīd izsludinātie sabiedriskās un publiskās apspriešanas projekti:

Elektronisko dokumentu likuma grozījumu likumprojekts

Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā likumprojekts