PULKVEŽA OSKARA KALPAKA PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kur vispārizglītojošo priekšmetu studijas apvienotas ar militāro pamatprasmju un vērtību attīstīšanu. Skolēnus paredzēts attīstīt kā inteliģentas un godprātīgas personības ar līdera dotībām, psiholoģisku noturību, atbildības sajūtu un attīstītām fiziskajām spējām.

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā tiek uzņemti 9. klašu absolventi vecumā no 15 līdz 16 gadiem. Skolas absolventi iegūs jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju. Mācības tiks veidotas pēc “piedzīvojuma” principa, iekļaujot praktiskās nodarbības profesionālajā militārajā jomā, pārgājienus un nometnes ar lauka kaujas iemaņu apguvi.

 
Skola oficiāli tiks dibināta 2021. gada 1.jūlijā. Kamēr tiek renovēta un pielāgota mācību vajadzībām Rudbāržu muižas ēka, līdz 2023. gadam Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola atradīsies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās (Valteru ielā 6, Kandavā).

Izglītības Valsts kvalitātes dienests 2021. gada 28. jūnijā pieņēmis lēmumu:

  • Reģistrēt valsts tiešās pārvaldes iestādi – Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola kā profesionālās vidējās izglītības iestādi Izglītības iestāžu reģistrā (juridiskā adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120).
  • Piešķirt Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai reģistrācijas Nr.4331403455.
  • Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā. 

 

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM!

 

Jaunumi

Rudbāržu muiža

Kā mūs atrast?

Seko mums   FB Youtube