Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Šobrīd izsludinātie sabiedriskās un publiskās apspriešanas projekti:

Elektronisko dokumentu likuma grozījumu likumprojekts

Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā likumprojekts

Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām

Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām

Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē darbiniekam izmaksāto atlīdzību

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā