Ģeodinamiskie mērījumi Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmas sākumpunktā (M 1884)

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Iepirkuma priekšmets: ,,Ģeodinamiskie mērījumi Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmas sākumpunktā (M 1884)”

Tirgus izpētes mērķis: Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu (brīvā formā) uz e-pasta adresi Ivars.Liepins@lgia.gov.lv

Pieteikumu iesūtījušie uzņēmēji saņems iepirkuma tehnisko specifikāciju uz norādīto e-pasta adresi.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 02.07.2019. līdz plkst. 17:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

Ģeodēzijas departamenta direktors Ivars Liepiņš

Ivars.Liepins@lgia.gov.lv

Mob.: 26165678