Nodrošinājums un infrastruktūra

NATO prasībām atbilstoša un uz Latvijas aizsardzības industrijas attīstību orientēta nodrošinājuma politika nodrošina gan sekmīgu starptautisko sadarbību, gan tautsaimniecības izaugsmi un vietējo uzņēmēju iesaistīšanos Nacionālo bruņoto spēku spēju uzturēšanā, atbalstā un nodrošinājumā.

Militārās infrastruktūras attīstība ir nozīmīga Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstībai - lai veidotu spēcīgas vienības, tās jānodrošina gan ar kazarmām, gan mācību poligoniem.

Visaptverošās aizsardzības kontekstā nozīmīga ir arī industrijas un zinātnes sadarbība.