Valdības noteiktās prioritātes aizsardzības jomā

Vienlaikus ar Ministru kabineta sastādīšanu tiek izstrādāta deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību. Tā ir nepieciešama, lai Saeimas deputāti varētu noteikt savu attieksmi pret jaunizveidoto valdību pirms Saeimā notiek balsojums par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.

Deklarācijā par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta, kas darbojas no 2016. gada 11. februāra, iecerēto darbību valsts aizsardzības jomā noteikti šādi uzdevumi:

Izvērtēsim sabiedrības integrācijas politikas un tās ieviešanas efektivitāti. Pilnveidosim Sabiedrības integrācijas fonda darbību. Valsts aizsardzības spēju stiprināšana, nodrošinot aizsardzības nozares finansējumu līdz 1,7 % no IKP 2017. gadā un 2 % no IKP 2018. gadā (investīcijām plānojot ne mazāk kā 20 % no aizsardzības budžeta, personāla izdevumiem – ne vairāk kā 50 % no aizsardzības budžeta).

Uzlabosim Latvijas pašaizsardzības spējas, stiprinot Nacionālo bruņoto spēku kaujas gatavību un reaģēšanas un kaujas spējas, kā arī pastiprinot to klātbūtni Latvijas austrumu reģionā.
Stiprināsim Zemessardzes kapacitāti un lomu valsts aizsardzībā, attīstot tās kaujas un reaģēšanas spējas, modernizējot Zemessardzes ekipējumu un palielinot rekrutēto zemessargu skaitu, kā arī meklējot ekonomiskos stimulus uzņēmējiem, kas nodrošina savu darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās

Atbalstīsim jauniešu izglītošanu par valsts aizsardzību, veicinot jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotisko audzināšanu, tai skaitā stiprinot Jaunsardzes kustību, padarot to pieejamu Latvijas skolu jaunatnei, nodrošinot jaunsargus ar jaunu ekipējumu un turpinot Jaunsardzes vienību skaita palielināšanu.

Līdzdarbosimies NATO kolektīvās aizsardzības sistēmas stiprināšanas pasākumos, nodrošinot uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēku klātbūtnei Latvijas teritorijā, paplašinot sabiedroto spēku uzņemšanai nepieciešamo infrastruktūru un apmācību iespējas, kā arī piedaloties starptautiskajās mācībās, misijās un operācijās.

Izveidosim nacionālo militāri industriālo bāzi Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes uzturēšanas un apgādes vajadzībām, izmantojot vietējo tautsaimniecības un zinātnes potenciālu. Nodrošināsim Latvijas uzņēmumu iesaisti NATO piegādes ķēdēs un Eiropas Savienības līmeņa atbalsta programmās, tādējādi sekmējot konkurētspējīgu, jaunu un inovatīvu aizsardzības produktu un militāro tehnoloģiju radīšanu.

Stiprināsim valsts kiberdrošību, ieviešot vienotas minimālās drošības prasības visām valsts un pašvaldību iestādēm.

Stiprinot Eiropas un NATO Ziemeļaustrumu reģiona drošību, veicināsim NATO sabiedroto ilgtermiņa klātbūtnes nodrošināšanu Baltijā.

Sniegsim ieguldījumu Eiropas un globālajā drošībā, piedaloties un atbalstot cīņu ar terorismu, novēršot hibrīdo apdraudējumu, stiprinot robežu drošību, kiberdrošību un stratēģiskās komunikācijas jomas. Stiprināsim Eiropas Savienības un NATO sadarbību minētajās jomās. Iekšējā drošība kā viens no galvenajiem nacionālās drošības stūrakmeņiem.