Gaisa spēku aviācijas bāzes attīstības projekts

Aviācijas bāzes personālsastāvs nodrošina valsts gaisa telpas kontroli un aizsardzību, piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā, veic cilvēku un dažādu objektu meklēšanas vai glābšanas darbus, kā arī sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās.

Vienotas gaisa komandvadības un kontroles sistēma

2014.gada 11.decembrī Aizsardzības ministrija parakstīja saprašanās memorandu ar NATO Komunikāciju un informācijas aģentūru (NCI Agency) par vienotas gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu Latvijā. Kopā ar Latviju šajā projektā piedalās vairākas NATO valstis.

Projekta ietvaros paredzēts pielāgot Lielvārdes gaisa operāciju centrā esošās telpas balss sakaru iekārtu uzstādīšanai un programmnodrošinājuma ieviešanai, kas nodrošinās NATO dalībvalstu vienotas gaisa telpas novērošanas sistēmas izveidi, atbalsta sniegšanu gaisa operāciju veikšanai un tml. funkcijas.

Projekta finansējums 75% apmērā paredzēts no NATO Drošības investīciju programmas  un 25% – no valsts budžeta līdzfinansējuma līdzekļiem. Projekta administrētājs ir NCI Agency.

Lidlauka operāciju un glābšanas dienesta ēkas

2018.gada 9.martā Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš piedalījās lidlauka operāciju un glābšanas dienesta ēkas atklāšanā, kā arī atklāja jaunizveidoto Gaisa spēku apakšvienību. 

Lidlauka operāciju un glābšanas dienesta ēka ir paredzēta Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas glābšanas dienesta un Gaisa spēku Sakaru un lidojumu nodrošinājuma posma lidlauku operāciju darbības nodrošināšanai. 

Operāciju un glābšanas dienesta ēkā izvietotie dienesti nodrošina nepārtrauktu lidlauka darbību, lidlauka uzturēšanu un gatavību uzņemt gaisa kuģus. Ēkā paredzētas darba vietas Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto valstu gaisa kuģu ekipāžām. 

Kazarmu ēku atjaunošana

2017.gada 22. martā Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē notika jaunās kazarmas ēkas atklāšana. Šī ir pirmā kazarma, kas uzbūvēta Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē. Kazarmas būvniecība tika uzsākta 2016. gada jūnijā. Jaunā kazarma ir trīs stāvu ēka, kuras kopējā platība ir 3041,4 kvadrātmetru. Kazarma paredzēta līdz 310 karavīru izvietošanai.

Papildus kazarmas būvniecībai Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē veikta arī katlu mājas, elektroapgādes tīklu, kā arī citu inženiertīklu rekonstrukcija.

Sertificētas gaisa kuģu bremzēšanas sistēmas

2017.gada 18.maijā Gaisa spēku aviācijas bāzes lidlaukā Lielvārdē sekmīgi veica gaisa kuģu bremzēšanas sistēmu sertificēšanu ar Somijas gaisa spēku iznīcinātāja F-18 “Hornet” atbalstu. Sertificēšana paaugstina lidlauka spējas un nodrošina, ka lidlaukā turpmāk varēs nolaisties iznīcinātāji. Sertificēšana notika ne tikai bremžu sistēmai, pārbaudot tās darbību un veiktspēju, bet arī iesaistītajam personālam – tika pārbaudītas ugunsdzēsēju un glābšanas komandas, bremzēšanas sistēmu tehniķu un vadības prasmes nodrošināt ārkārtas nosēšanos gaisa kuģiem.

NATO finansētais lidlauka izbūves projekts

Līdz 2013.gada beigām tika pilnībā pabeigta visu lidlauka nesošo virsmu izbūve - skrejceļš, manevrēšanas ceļi, gaisa kuģu stāvvietas un dažādu funkciju lidaparātu laukumi, NATO finansēto ēku - gaisa kuģu apbruņojuma noliktavas, lidaparātu apkopes angāra ar remontdarbnīcām un smērvielu noliktavas - izbūve. Laikā no 2006. līdz 2013.gadam lidlauka projekta attīstībā tika ieguldīti apmēram 27 miljoni eiro NATO līdzekļu un apmēram 55,4 miljoni eiro nacionālā finansējuma.

2014.gada pavasarī tika uzsākta pēdējā NATO finansētā projekta realizācija - aviācijas degvielas noliktavas būvniecība, kas tika pabeigta 2015.gadā.