Kaujas inženieru spējas attīstības projekts

Projekta mērķis ir paaugstināt NBS regulāro vienību un Zemessardzes mobilitātes, pret-mobilitātes un izdzīvošanas kaujas spējas, attīstot un pilnveidojot  NBS spēju veikt militāro inženieru operācijas.

Pretmobilitātes jomā uzsvars likts uz ātras un efektīvas mīnēšanas spējas attīstību un spridzināšanas pasākumiem pretinieka mobilitātes un rīcības brīvības ierobežošanai.

Mobilitātes jomā tiks attīstīta dažādu pārrāvumu un ūdens šķēršļu  pārvarēšanas spēja, tādā veidā nodrošinot NBS vienību neatkarību no civilajiem infrastruktūras objektiem (tiltiem, ceļu pārvadiem). Tā rezultātā visas militārās operācijas tiks maksimāli novirzītas no civilajiem objektiem, lai mazinātu risku sabiedrībai un konfliktā neiesaistītiem iedzīvotājiem.

Kaujas inženieru projekta ietvaros ir plānots attīstīt NBS militāro inženieru vienību spējas sekmēt savu un sabiedroto spēku aizsardzības pasākumus ar dažādu fortifikāciju būvniecību, nometņu un pulcēšanās vietu ierīkošanu, maršrutu un pieejas ceļu attīrīšanu. Šīm spējām ir būtiska nozīme NATO sabiedroto spēku ienākšanai Latvijā kolektīvās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.