Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizācijas projekts

2014.gada 4.septembrī NATO samita laikā Velsā, Lielbritānijā, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija noslēdza līgumu ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas (Combat Vehicles Reconnaissance (Tracked)) iegādi. Līdz ar līguma parakstīšanu tiek realizēta Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizācijas projekta pirmā kārta.

Mehanizācijas projekts paredz vienu bataljonu ekipēt ar mazlietotām kāpurķēžu platformām (pirmā kārta), bet otru - ar vidējām vai vieglām riteņu platformām (otrā kārta).

Mehanizācijas projekta nozīme

Mehanizācijas projekta mērķis ir nodrošināt Sauszemes spēku kājnieku brigādes spēju attīstību. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktajiem uzdevumiem bruņotajiem spēkiem jāveic valsts sauszemes teritorijas aizsardzības un neaizskaramības nodrošināšana, un kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas iegāde ir loģisks solis, lai stiprinātu Sauszemes spēku kājnieku brigādes spējas šī uzdevuma izpildei.

Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizācija ir noteikta kā viena no prioritārajām Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā identificētajām spējām.

Mehanizācijas projekta gaita

2012.gada maijā Aizsardzības ministrija un bruņotie spēki sāka pirmsizpēti par Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizāciju, un jau 2013.gadā maijā Ministru kabinets izskatīja un atbalstīja Aizsardzības ministrijas piedāvāto risinājumu – vienu bataljonu ekipēt ar kāpurķēžu platformām, bet otru – ar bruņotām riteņu platformām.

2013.gada novembrī Ministru kabinets atbalstīja viena bataljona ekipēšanu ar mazlietotu bruņutehniku un sarunu sākšanu ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, bet 2014.gada augustā tas izskatīja un atbalstīja saistību uzņemšanos un iepirkuma līguma noslēgšanu ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju.

2014.gada 4.septembrī Latvijas Republikas aizsardzības ministrs un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs parakstīja līgumu par mazlietotās bruņutehnikas iegādi. Iepirkumā ietilpst pieci bruņutehnikas modeļi. Līgums satur punktus attiecībā uz bruņumašīnu platformu piegādi, kapitālo remontu, aprīkojumu, instrumentiem un rezerves daļām. Kāpurķēžu kaujas mašīnas, kurām būs veikts kapitālais remonts, nodrošināts standarta aprīkojums, instrumentu komplekti un rezerves daļas.

Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizācijas projekts ir sadalīts vairākās kārtās un posmos, un pašreiz tiek realizēta mehanizācijas projekta pirmā kārta ar bruņutehnikas piegādi no Lielbritānijas. Kopumā plānots iegādāsies 123 mazlietotas bruņutehnikas vienības. Tai bruņutehnikai, kas ir paredzēta mehanizētās vienības izveidei, pirms to piegādēm no Lielbritānijas, tiek veikts kapitālais remonts un modernizācija, un tās plānots saņemt laikā no 2016. līdz 2020.gadam. Tehnikas piegāde notiks pakāpeniski visu šo gadu garumā, un līdz ar tehnikas piegādi tiks sākta arī tās ieviešana ekspluatācijā.

No 2014.gada augusta līdz 2015.gada jūnijam pabeigti pirmie personāla apmācības kursi Lielbritānijā, kuru laikā apgūtas zināšanas bruņutehnikas lietotāja līmenī, lai uzsāktu mehanizētās vienības personāla atlasi un apmācību. Viņi apguva kursu sagatavošanās posmu, kurā intensīvi mācījās tehnisko angļu valodu. Karavīri pabeidza arī vairākus militārās apmācības kursus - tehnikas vadīšanas un apkopes kursu un sakaru kursu, kā arī šaušanas un taktikas kursu.

Pirmā tehniķu un mehāniķu apmācībai paredzētā bruņutehnika ir saņemta 2015.gada septembrī, kura piedalījās 18.novembra parādē par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai.

2016.gada 8.februārī, saņemot 178 skolēnu pieteikumus, noslēdzās Aizsardzības ministrijas rīkotais konkurss 7.-12.klašu skolēniem, lai izvēlētos piemērotākos latviskos nosaukumus pieciem kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas modeļiem. Pēc visu iesniegto priekšlikumu izskatīšanas tika izvēlēti šādi nosaukumi – “Glābējs” (angliskais nosaukums - “Samaritan”), “Pērkons” (angliskais nosaukums - “Spartan”), “Vairogs” (angliskais nosaukums - “Samson”), “Virsaitis” (angliskais nosaukums - “Sultan”), un “Zobens” (angliskais nosaukums - “Scimitar”).

2016.gada 15.februārī Ādažu bāzē sākās pirmais kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas vadīšanas un apkopes kurss. Kājnieku skolas Sauszemes spēku kājnieku brigādes Mehanizācijas daļā jau ir izstrādātas trīs kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas apmācību programmas – vadīšanas un apkopes kurss, ekipāžas komandiera kurss, kā arī tēmētāja kurss.

2016.gada novembra beigās Ādažu poligonā notika kaujas bruņumašīnas "Zobens" jeb "tanku mednieka" pirmās ugunskristības, no 30mm lielgabala šaujot  300 - 1400m distancē.

2017.gada 1.februārī, iemūrējot piemiņas kapsulu, sākts tehniskā parka pārbūves projekts. Projekta ietvaros veiks veco ēku demontāžu, tehnikas un transportlīdzekļu izvietošanas ēku jaunbūvi, apkopes un remonta zonas, kā arī noliktavu infrastruktūras izveidi, lai izvietotu kājnieku brigādes tehniku, tostarp arī kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehniku, un Kanādas vadītās daudznacionālās bataljona kaujas grupas tehniku.  Projekta kopējās izmaksas - 27 146 515 eiro.

2017. gada 8.-31. martā Sauszemes spēku kājnieku brigādes 1. Mehanizētais kājnieku bataljons piedalījās NATO organizētajās mācībās Allied Spirit VI Vācijā. Mācībās tika izmantotas arī 31 bruņutehnikas vienības no Latvijas un to laikā  bija iespēja pārliecināties par bruņutehnikas un tās uguns vadības sistēmas darbību praksē gan nepārtrauktos uzdevumos, gan diennakts režīmā un gūt neatņemamu pieredzi.

2017. gada 12. jūlijā, Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē tika organizēta kaujas gatavības pārbaude, kuras laikā brigādes apakšvienības veica taktisko maršu, lai pārbaudītu vienību gatavību izvērsties un spēju veikt noteiktos valsts aizsardzības uzdevumus. Kaujas gatavības pārbaudē piedalījās arī 1. Mehanizētā kājnieku bataljona 2. kājnieku rota.

2018. gada 21. aprīlis – 3. maijs, Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigādes karavīri piedalījās Apvienoto reaģēšanas spēku mācībās Lielbritānijā uz kurām tika nogādātas arī 19  kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas.

2018. gada 20. augusts – 2. septembris, Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde piedalās militārajās mācībās Namejs 2018, kur, sadarbojoties ar citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, Zemessardzi un sabiedroto valstu kaujas grupām, pilnveido ienaidnieka aizturēšanas spējas un turpina attīstīt komunikācijas un sadarbības iemaņas starp dažādām spēku vienībām.

Mehanizācijas projekta izmaksas

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas iegādes līguma summa sastāda 39.4 miljonus britu mārciņu. Latvija no Lielbritānijas jau ir saņēmusi 81 kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas vienības.

Papildus ir plānota arī citu iekārtu un sistēmu, tajā skaitā, ieroču, sakaru, komandvadības sistēmu un ugunsvadības sistēmu, nodrošinājuma transporta, munīcijas iegāde, kā arī plānotas izmaksas bruņutehnikas un iekārtu uzturēšanai, personālam, apmācībai un infrastruktūras izveidei un izbūvei. Karavīru apmācībai Ādažu poligonā izveidos arī jaunu šķēršļu joslu bruņutehnikas vajadzībām, kā arī iegādāsies dažādus šaušanas un taktikas simulatorus, lai uzlabotu individuālo un vienību sniegumu, kā arī ļautu ietaupīt apmācībā izmantojamos resursus.

Mehanizācijas projekta īstenošanai 2017.gadā ir piešķirti 44.6 milj., 2018. gadā – 54.7 milj., 2019. gadā – 43 milj., 2020. gadā – 41.9 milj. un 2021. gadā – 41.9 milj. eiro. Savukārt pārējo izmaksu apjoms un projekta norise tiks vēl precizēta.

Mehanizācijas projekts atrodas īstenošanās stadijā. Tā pirmās kārtas realizācija plānota no 2012. līdz 2022.gadam, tam atvēlot aptuveni 260.7 miljonus eiro.

Bruņutehnikas raksturojums

Kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas (Combat Vehicles Reconnaissance (Tracked)) saimi veido pieci bruņutehnikas modeļi: "Scimitar" – kaujas bruņumašīna; "Spartan" – bruņutransportieris; "Sultan" – komandvadības bruņumašīna; "Samson" – bruņota evakuācijas tehnika; "Samaritan" – bruņota ambulance.

Latvija iegādāsies komandvadības bruņumašīnas "Sultan", kas aprīkotas ar kaujas vadības sistēmu un 7,62 milimetru ložmetēju lokālajai aizsardzībai, kā arī kaujas bruņumašīnas "Scimitar", kas bruņotas ar ložmetēju un 30 milimetru lielgabalu pretinieka bruņutehnikas, ieskaitot vieglo tanku, satriekšanai attālumā līdz 1500 metriem. Tiek pirkti arī bruņutransportieri "Spartan", kuri aprīkoti ar 7,62 milimetru ložmetēju lokālajai aizsardzībai, un bruņotas ambulances "Samaritan", kuras aprīkotas ar pirmās medicīniskās palīdzības komplektu un paredzēti līdz četru gulošu ievainoto pārvadāšanai no kaujas lauka līdz ievainoto savākšanas punktam. Bruņotie spēki saņems arī bruņotu evakuācijas tehniku "Samson", kas aprīkota ar vinčām un instrumentu komplektu transporta pārvietošanai un pirmā līmeņa remontam, kā arī 7,62 milimetru ložmetēju lokālajai aizsardzībai.

Bruņutehnikas korpuss veidots no alumīnija sakausējuma un ir bruņots ar alumīnija bruņu. Epicikliska septiņu pakāpju automātiskā ātrumkārba “TN15”  un 5,9 litru, sešu cilindru un turbo pūtes dīzeļdzinējs “Cummins” spēj attīstīt līdz pat 80 km/h lielu ātrumu. Nelielais svars un gabarīti (aptuveni 5m x 2,5m x 2,5m) labi piemēroti Latvijas apvidum un nodrošina augstu mobilitāti, maskēšanās un pašaizsardzības spējas. Ieviešot bruņutehniku bruņojumā, tas neprasīs attīstīt smagnēju inženiertehnisko bāzi kaujas mobilitātes nodrošināšanai. Tehnika var pārvietoties pa visiem Latvijā pieejamiem koplietošanas ceļiem, tiltiem, grāvju pārvadiem, kā arī ārpus ceļu tīkla. Tehnika ir viegli transportējama gan pa dzelzceļu, gan jūru, gan ar gaisa transportu.