Vieglo kājnieku spēju Zemessardzē attīstības projekts

Ņemot vērā NBS attīstības plānu 2016. – 2028. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736) un informatīvo ziņojumu “Par Zemessardzes attīstību 2018. – 2027. gadā un Zemessardzes paaugstinātās gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu” (Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 61 85. §), kā arī ievērojot aktuālo situāciju valsts aizsardzības jomā, izmaiņas NBS struktūrā, MTL noteiktajās prasībās, NBS iekšējos normatīvajos dokumentos un pieņemtajos lēmumos – Aizsardzības ministrijā turpinās darbs pie Vieglo kājnieku spējas paaugstinātās gatavības vienību attīstības, tai skaitā būvniecības programmas un centralizēto iepirkumu plāna realizēšanas. Plānots arī turpināt zemessargu apgādi ar modernāku individuālo un kolektīvo ekipēju.