Stratēģiskā komunikācija un politiskā līderība

Mūsdienās būtiska ir valsts un ikvienas valsts pārvaldes institūcijas stratēģiskā komunikācija, kas vērsta uz valsts iedzīvotāju rīcības un lēmumu pieņemšanas vadību. Valsts komunikācijā ar sabiedrību jāveido stāsti un to interpretācija, kas ļautu iedzīvotājiem izveidot emocionālus priekšstatus par konkrēto tēmu. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas kontekstā svarīga kļūst kompetencēs balstīta līderība. Svarīgi ir visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas informācijas kampaņā iesaistīt sabiedrības līderus, kas skaidrotu aizsardzības sistēmas nozīmi un nepieciešamību.

Līdz ar to stratēģiskā komunikā­cija ir būtisks totālās aizsardzības elements vismaz trīs dažādos aspektos:
1) skaidrojot, apmācot un motivējot sabiedrību iesaistīties militārajā un civilajā aizsardzībā, kā arī stiprinot sabiedrības vienotību;
2) sūtot vēstījumu potenciālajiem pretiniekiem;
3) formu­lējot un izplatot savu stāstu par konfliktu globālajai auditorijai, kam var būt izšķiroša nozīme tā iznākuma noteikšanā.