Valsts pārvaldes pakalpojumu izpildes rādītāji

Valsts pārvaldes pakalpojumu izpildes rādītāji par 2018. gadu
(saskaņā ar normatīvā akta prasībām)

Valsts pārvaldes pakalpojuma veids

Pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits Pieteikumam izmantotais kanāls Pakalpojuma izpildes kavējumu skaits Sūdzību skaits
Militārpersonu izdienas pensija 81 Papīra veidā Nav Nav
Atvaļināto karavīru veselības aprūpe 1753 Papīra veidā Nav Nav
Atvaļināto zemessargu veselības aprūpe 0 - - -
Pabalsts par dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus gūto veselības bojājumu 175 Papīra veidā Nav Nav
Pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 320 Ikmēneša Nav Nav
Pabalsts 1991. gada barikāžu laikā bojā gājušo tuviniekiem 8 Ikmēneša Nav Nav
Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība bijušajiem karavīriem 2 Ikmēneša Nav Nav
Ikmēneša pabalsts atvaļinātiem obligātā militāra dienesta (OMD) karavīriem 4 Ikmēneša Nav Nav
Atvaļināto karavīru apbedīšanas pabalsts 2 Ikmēneša Nav  Nav