Aktuālā informācija par grantu programmu

Aizsardzības ministrija ir noslēgusi 2018. gadā izsludinātā grantu projektu konkursa inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam uzsaukuma izvērtēšanu. 

Konkursa ietvaros 2019. gada sākumā tika saņemti 15 projektu iesniegumi no 12 iesniedzējiem, kuri kopumā konkursa kārtībā pretendēja uz Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā projektu īstenošanai, ievērojot de minimis principu. 

Starp iesniegtajiem projektiem dominēja tādas jomas kā dažāda veida bezpilota sistēmas, individuālā ekipējuma sastāvdaļu elementu izstrāde, kā arī komunikāciju tehnoloģijas un sensori. Projektu iesniegumi tika saņemti gan no jau atpazīstamiem un pieredzējušiem aizsardzības industrijas uzņēmumiem, gan jaunuzņēmumiem.

Veicot projektu izvērtēšanu, tika ņemta vērā iesniegto projektu pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, iesniedzēja līdzšinējā pieredze, izstrādājamā produkta starptautiskās eksportspējas potenciāls, kā arī to novitāte un iespējamais tehnoloģiju pārneses potenciāls sadarbībā ar pētniecības iestādēm. Projektu izvērtēšanai tikai piesaistīti atbilstošas jomas speciālisti no Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Zemessardzes. 

Izvērtēšanas rezultātā tika pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu šādiem projektiem:

1. Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta piekabes sistēmas izveide objektu pārvadāšanai (iesniedzējs SIA “Aerones”, piešķirts atbalsts 10 000 eiro apmērā);

2. Mehāniskā prettanku mīnēšanas sistēma (iesniedzējs SIA “Teters”, piešķirts atbalsts 10 000 eiro apmērā);

3. Sauszemes un virsūdens bezpilota transportlīdzekļu sistēma autonomām misijām un attālinātai vadībai (iesniedzējs SIA “PILOT Automotive Labs Europe”, piešķirts atbalsts 9663 eiro apmērā);

4. Elektromagnētiskās ekranēšanas/absorbēšanas materiāls (iesniedzējs SIA “SMW Wheels”, piešķirts atbalsts 10 000 eiro apmērā);

5. Viedā prettransporta mīna SmartTrigg (iesniedzējs SIA “DarkRay”, piešķirts atbalsts 1637 eiro apmērā);

6. Vides un kustības uzraudzības sensoru moduļu attīstība (iesniedzējs SIA “SMART IoT RIGA”, piešķirts atbalsts 8700 eiro apmērā).

Aizsardzības ministrija grantu programmas ietvaros piešķirs līdzfinansējumu, un iepriekš minētie komersanti katra projekta ietvaros attiecīgā produkta attīstībā plāno ieguldīt arī savus līdzekļus. Papildus jānorāda, ka īpašu interesi projektu iesniedzēji izrāda par grantu programmas ietvaros pieejamo piekļuvi specifiskām Nacionālo bruņoto spēku ekspertu zināšanām un konsultācijām, kuras tiešā veidā veicina inovatīvu un aizsardzības nozarē izmantojamu produktu attīstību.

Ar atbalstīto projektu iesniedzējiem tiek turpinātas sarunas par atbilstošu granta līgumu noslēgšanu, kā arī nepieciešamo Nacionālo bruņoto spēku speciālistu iesaisti katra atsevišķa projekta konsultēšanai un uzraudzībai. Konsultācijas tiks turpinātas arī ar tiem komersantiem, kuru projektiem šoreiz nebija iespējams piešķirt prasīto atbalstu, lai atbilstības gadījumā veicinātu to veiksmīgas līdzdalības iespējas kādā no turpmākajiem Aizsardzības ministrijas grantu programmas uzsaukumiem.

Aizsardzības ministrija plāno izsludināt nākamo uzsaukumu 2019. gada otrajā pusē, paredzot tam kopējo pieejamo līdzfinansējumu līdz 350 000 eiro apmērā.

Aizsardzības ministrijas grantu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, inovācijas un eksportspējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē. Ņemot vērā šādas atbalsta sistēmas salīdzinošo novitāti nacionālās aizsardzības nozares ietvaros, pirmā programmas realizācijas gada ietvaros tika pieņemts lēmums par tās pakāpenisku ieviešanu, sadalot to vairākos uzsaukumos un nodrošinot maksimāli efektīvu aizsardzības līdzekļu ieguldījumu. Nākotnē šādu grantu konkursa uzsaukumus plānots izsludināt vienu reizi gadā, paredzot Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu līdz 400 000 eiro apmērā.