Aktuālā informācija par grantu programmu

Uzsākta 2020. gada grantu projektu konkursā iesniegto pieteikumu vērtēšana 

2020. gada grantu projektu konkursa ietvaros Aizsardzības ministrija saņēmusi 31 pieteikumu no dažādām ar aizsardzības industriju saistītām jomām, tostarp, bezpilota lidaparātu, transportlīdzekļu, gaisa telpas novērošanas un sakaru drošības, un ir uzsākta iesniegto projektu vērtēšana. 

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību. Projektu vērtēšanā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku eksperti. 

Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz iesniegumu vērtēšanas komisijas ieteikumiem, atbalstīto grantu projektu ietvaros lems par aizsardzības nozares speciālistu iesaisti un projekta laikā izstrādāta produkta testēšanai nepieciešamās Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras vai materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu, lai pārliecinātos par attiecīgā produkta praktisku pielietojamību bruņoto spēku uzdevumu izpildē.

Šis ir jau trešais Aizsardzības ministrija organizētais grantu projektu konkurss militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam, kurā paredzēts piešķirt atbalstu ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai. 

2020. gada grantu projektu konkursa kopējais pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir 400 000 eiro, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad pretendentu skaits ievērojami pieaudzis – pērn grantu projektu konkursā tika saņemti 25 pieteikumi un 2018. gadā  –  12 pieteikumi. 

Piedaloties konkursā, uzņēmumi Aizsardzības ministrijai kopumā lūguši līdzekļus vairāk nekā 2 250 000 eiro apmērā un piedāvājuši līdzfinansējumu vairāk nekā 1 328 000 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka pirmajā Aizsardzības ministrijas grantu konkursā 2018. gadā tika atbalstīti seši projekti, to īstenošanai piešķirot līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā. Savukārt 2019. gadā kopējais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums bija 350 000 eiro, un to saņēma seši projekti.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē. 

Aizsardzības ministrija grantu projektu konkursus organizē saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”.

Papildinformācija pieejama, rakstot uz e-pasta adresi granti@mod.gov.lv.