Līdz 29.06.2018. Electronic Countermeasure (ECM) Systems Against Radio-Controlled Counter Improvised Explosive Devices (RCIEDs)

NATO iepirkuma rīkotājs:

NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra (NATO Communications and Information Agency)

Iepirkuma priekšmets:

Provide NRF Transmission Components – Deployable Communication and Information Systems (DCIS) for Small NRF HQs - Firefly

Iepirkuma Nr.

IFB-CQ-14760-FIREFLY

Papildus informācija un iepirkuma dokumentu pieprasīšana:

Aizsardzības ministrija, Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments, darba dienās no 8.30-12.30 un 13.00-17.00; Tālr.: 67335278; Fax: 67229150; e-pasts: Marcis.Balodis@mod.gov.lv

Pieteikumi jāiesniedz:

Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentā

IDS līmenis:

NATO SECRET

Termiņš:

29.06.2018

 

NATO iepirkuma rīkotājs:

NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra (NATO Communications and Information Agency)

Iepirkuma priekšmets:

Electronic Countermeasure (ECM) Systems Against Radio-Controlled Counter Improvised Explosive Devices (RCIEDs)

Iepirkuma Nr.

IFB-CO-14786-NRF

Papildus informācija un iepirkuma dokumentu pieprasīšana:

Aizsardzības ministrija, Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments, darba dienās no 8.30-12.30 un 13.00-17.00; Tālr.: 67335278; Fax: 67229150; e-pasts: Marcis.Balodis@mod.gov.lv

Pieteikumi jāiesniedz:

Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentā

IDS līmenis:

NATO SECRET

Termiņš:

29.06.2018

 

NATO iepirkuma rīkotājs:

NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra (NATO Communications and Information Agency)

Iepirkuma priekšmets:

Provide Counter-Small Unmanned Aircraft Systems (C-SUAS) Capability

Iepirkuma Nr.

IFB-CO-14685-UAS

Papildus informācija un iepirkuma dokumentu pieprasīšana:

Aizsardzības ministrija, Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments, darba dienās no 8.30-12.30 un 13.00-17.00; Tālr.: 67335278; Fax: 67229150; e-pasts: Marcis.Balodis@mod.gov.lv

Pieteikumi jāiesniedz:

Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentā

IDS līmenis:

NATO SECRET

Termiņš:

04.07.2018