Speciālās atļaujas

Uzņēmēju licencēšana darbam ar ieročiem

Lai nodarbotos ar komercdarbību ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, kā arī ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotu teritoriju izpēti un nesprāgušas munīcijas meklēšanu, identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu, komersantiem ir jāsaņem attiecīga licence.

Jebkura no iepriekš minētajām darbībām bez licences ir pretlikumīga. 

Aizsardzības ministrija izsniedz komersantiem šādas speciālās atļaujas (licences):

Licence saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu

Komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

Licence saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 44.¹pantu

Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei un nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai.