Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts/jurists (uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes, laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Krīzes vadības departamenta

Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts/jurists (uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes, laiku)

 

           Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  1052 EUR līdz 1382 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju ar Digitālās drošības uzraudzības komitejas (Komiteja) juridisko statusu saistīto jautājumu un citu no tā izrietošo juridisko formalitāšu kārtošanā;
 • izstrādāt ar Komitejas darbību saistītos tiesību aktu projektus;
 • izskatīt un analizēt Komitejas darbam saistošo normatīvo aktu projektus un dokumentus, un sagatavot atzinumus par tiem;
 • sniegt atbalstu un konsultēt Komitejas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu, nacionālo un starptautisko līgumu un vienošanos sagatavošanas, noslēgšanas un izpildes procesā;
 • izskatīt un sniegt atbildi Komitejā iesniegtajiem iesniegumiem un sūdzībām; izvērtēt Komitejā apstrīdētos administratīvos aktus.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • labas angļu valodas zināšanas (tiks veikta zināšanu pārbaude testa veidā);
 • zināšanas par Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, t.sk. Nacionālo bruņoto spēku, uzdevumiem un struktūru;
 • profesionālā pieredze vismaz trīs gadi, vēlama juridiskā darba pieredze valsts pārvaldē;
 • pieredze tiesību aktu izstrādē, administratīvo aktu sagatavošanā;
 • zināšanas par informācijas tehnoloģiju drošības jautājumiem tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • prasme plānot un organizēt darbu, spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus.

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju līdz 22.08.2019. jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.