Sevišķās lietvedības nodaļas vecākais referents

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Administratīvā un dokumentu pārvaldības departamenta

 Sevišķās lietvedības nodaļas vecākais referents

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darba vietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  1431 EUR līdz 1657 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt ministrijas nosūtāmās un iekšējās aprites informācijas dienesta vajadzībām lietvedību;
 • pārbaudīt izstrādāto dokumentu noformējuma atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • kontrolēt informācijas dienesta vajadzībām aprites prasību ievērošanu;
 • piedalīties informācijas dienesta vajadzībām izvērtēšanas ekspertu komisijas darbā.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām, lai saņemtu pirmās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam un sertifikātus darbam ar NATO un ES klasificēto informāciju;
 • augstākā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze dokumentu pārvaldībā, pārzināt ar informācijas dienesta vajadzībām saistītos normatīvos aktus;
 • izpratne informācijas dienesta vajadzībām lietvedības kārtošanā;
 • labas datorprogrammu un dokumentu vadības sistēmu lietotājprasmes;
 • vēlama pieredze valsts pārvaldē;
 • prasme koncentrēties un veikt precīzi pienākumus stresa un ierobežota laika apstākļos;
 • atbildības izjūta un precizitāte.

Amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID

Uz amatu attiecas likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 17.panta pirmās daļas 23.punkts.

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.