Mobilizācija

Mobilizācija ir viens no veidiem, kā Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki sadarbojas ar uzņēmējiem.

Mobilizācijas vingrinājuma laikā mācībās "Namejs 2018" pirmo reizi uzņēmējiem tika izsniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavoti un apstiprināti mobilizācijas pieprasījumi ar konkrētiem uzdevumiem sniegt atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem apdraudējuma situācijā, kuru izpildi pārbaudīja mobilizācijas vingrinājuma laikā.

Mobilizācijas vingrinājumā tika iesaistīti tikai tie uzņēmēji, kas brīvprātīgi piekrituši piedalīties uzdevumu veikšanā, nodrošinot galvenokārt transportu un celtniecības tehniku.

Saskaņā ar 2005.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 873 “Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem” un 2005.gada 8.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.837 “Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām”, komersants saņem mobilizācijas pieprasījumus par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Nacionālo bruņoto spēku rīcībā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, uzņēmējiem tiek segti izdevumi, kas radušies mobilizācijas pieprasījuma rezultātā, kā arī kompensēti nodarītie zaudējumi, ja tādi būs radušies, atbilstoši normatīvajiem aktiem.