Ministru kabinets apstiprina Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānu

06/10/2019
Aizsardzības politika
Latvijā
Information prepared by
Preses nodaļa

Šodien, 11. jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānu, kas ietver informāciju par personālsastāvu, materiāltehniskajiem un finanšu līdzekļiem, kurus mobilizācijas gadījumā izmantos Nacionālie bruņotie spēki.

Saskaņā ar Mobilizācijas likumu un pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 21. pantu, Ministru kabinets Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānu apstiprina ik gadu.

Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānu sagatavo izņēmuma stāvokļa vai kara laika gadījumam. Tas ietver Nacionālo bruņoto spēku izvēršanu daļējai vai pilnai kaujas gatavībai, nosaka mobilizācijas vadību, pienākumus, kārtību un materiāltehnisko nodrošinājumu. Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānu izstrādā Aizsardzības ministrija un apstiprina Ministru kabinets.

Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāns arī šogad ir papildināts ar bruņotajiem spēkiem nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem atbilstoši jauno spēju attīstībai un aktualizētajam valsts apdraudējuma situāciju novērtējumam. 

Apstiprinātais Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāns kalpos par pamatu tālākajai militārajai plānošanai, kā arī tā elementi tiks izspēlēti Nacionālo bruņoto spēku mācībās.

Mobilizācija ir mērķtiecīgi plānoti un sagatavoti valsts militārās un civilās aizsardzības pasākumi valsts apdraudējuma novēršanai vai tā seku likvidācijai, izmantojot noteiktus cilvēku, materiālos un finanšu resursus.

Lēmumu par mobilizācijas vai demobilizācijas izsludināšanu pieņem un mobilizāciju vai demobilizāciju izsludina Ministru kabinets. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv