Valsts sekretārs piedalīsies sanāksmē par valsts aizsardzības mācības pilotprojekta īstenošanu

07/24/2019
Latvijā
Pasākumi
Information prepared by
Preses nodaļa

Rīt, 26. jūlijā, plkst. 10.00 Aizsardzības ministrijā notiks valsts aizsardzības mācības pilotprojekta 2. semestra atskaites sanāksme, kuru atklās Aizsardzības ministrs valsts sekretārs Jānis Garisons. Sanāksmē piedalīsies pilotprojekta skolu un pašvaldību pārstāvji, kā arī jaunsargu instruktori, kuri skolās pasniedz valsts aizsardzības mācību.

Sanāksmes laikā tiks pārrunāta valsts aizsardzības mācības pilotprojekta norise konkrētajās skolās, mācību priekšmeta pilnveidošanas iespējas, kā arī turpmākā sadarbība. 

Nākamajā mācību gadā valsts aizsardzības mācību plāno īstenot 60 Latvijas skolas, tostarp, Kalnu, Tilžas, Alūksnes, Zemgales, Skaistkalnes, Jaunjelgavas, Raunas, Kalnciema, Balvu profesionālā, Staiceles Sporta profesionālā, Daugavpils 16., Rīgas 28. un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, kuras turpinās 2018. gada septembrī uzsākto valsts aizsardzības mācības pilotprojektu.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas. 

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu mācību priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Šī gada 11. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību līdz 2027. gadam un tam piešķirto finansējumu.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv