Zemūdens ierocis (Underwater weapon)

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: Nacionālie bruņotie spēki (NBS)

Iepirkums: 5,56x45mm, 7,62x51mm, 7,62x35mm kalibra zemūdens ieroči, visi savietojami ar FX munīciju un kompānijas DSG ražoto vai ekvivalentu munīciju

Tirgus izpētes mērķis: NBS ir ieinteresēti pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu plānoto iepirkumu. 

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu plānotā iepirkuma detalizētas funkcionālās prasības šim tirgus izpētes priekšmetam, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: andris.lapins@mil.lv

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 13.09.2019. plkst. 23:59 pa e-pastu.

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Andris Lapiņš (tālr. +371 26487561);

e-pasta adrese: andris.lapins@mil.lv

 

National Armed Forces of Latvia announce market research for “5,56x45mm, 7,62x51mm, 7,62x35mm underwater weapons compatible with FX ammunition and company DSG made or equivalent underwater ammunition”.

Market research purpose is to find out companies abilities to procure above mentioned production, as well as average market prices.

In order to receive detailed technical requirements of the planned procurement for market research subject, please send an application to the e-mail address:

andris.lapins@mil.lv

Market research deadline September 13, 2019 23:59 (GMT+2) via e-mail

(applications after the deadline will not be processed).