Teritorijas sakopšana objektā “Mežaine”

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: VAMOIC

Plānotais iepirkums: Teritorijas sakopšana objektā “Mežaine”

Tirgus izpētes mērķis: VAMOIC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: daina.galaktionova@vamoic.gov.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 21.08.2019. plkst. 13:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departamenta vadītāja Daina Galaktionova

daina.galaktionova@vamoic.gov.lv