Lietots medicīnas furgons Mercedes - Benz UNIMOG 1300L

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: NBS

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Lietots medicīnas furgons Mercedes - Benz UNIMOG 1300L”

Tirgus izpētes mērķis:  NBS ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas, minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – juris.abrickis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 28.08.2019., plkst. 17:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Juris Abrickis

juris.abrickis@mil.lv

Tel. 67071144