Lauka virtuves TFK 250 dīzeļdegļu iegāde

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: NBS AŠ

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Deglis KB F-T/A lauka virtuvei TFK 250 (Kärcher)”

Tirgus izpētes mērķis: Noteikt ieinteresēto pretendentu loku, noskaidrot preces piegādes termiņu un  vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētē  lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: igors.marcenko@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 28.05.2020. plkst. 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

I. Marčenko

Tālr. +371 67071049

e-pasts: igors.marcenko@mil.lv