Dzīvojamo telpu ģenerāltīrīšana

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs:

NBS NP 2.RNC

Plānotā iepirkuma nosaukums:

“Dzīvojamo telpu ģenerāltīrīšana” 

 

Tirgus izpētes mērķis:

2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties pa tālruni +371 27854842.

Tirgus priekšizpētes termiņš:

līdz 03.06.2020. plkst. 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Ansis Strazdiņš

+371 27854842