Pilno kniežu pneimatiskā āmura un tā uzgaļu komplekts ar laktu

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānoto iepirkumu nosaukums: “Pilno kniežu pneimatiskā āmura un tā uzgaļu komplekts ar laktu”

Tirgus priekšizpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties pa tālruni +371 29715228, vai elektroniski rakstot uz e-pasta adresi: kristaps.sins@mil.lv .

Tirgus priekšizpētes termiņš: līdz 25.06.2020. plkst. 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Kristaps Šins

+371 29715228

kristaps.sins@mil.lv