Audita nodaļas vecākais eksperts

Application date of submission

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Audita un inspekcijas departamenta

Audita nodaļas vecākais eksperts

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 940 EUR līdz 1287 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un organizēt iekšējo auditu un pēcauditu veikšanu;
 • patstāvīgi veicot uz riska novērtējumu balstītu plānotu iekšējo auditu, sniegt vērtējumu par iekšējās kontroles darbību;
 • sniegt ieteikumus valsts sekretāram vai iestādes vadītājam par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekšējās kontroles sistēmā;
 • nodrošināt katra veiktā iekšējā audita rakstveida noslēguma ziņojuma sagatavošanu, ieteikumu ieviešanas grafika izstrādi un iesniegšanu nodaļas vadītājam, AM un tās padotības iestāžu, tostarp NBS vadībai;
 • koordinēt sadarbību ar ārējiem pārliecības radīšanas un konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem;
 • vadīt audita, tematisko pārbaužu un izmeklēšanas grupu darbu.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā vai auditā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • pieredze valsts pārvaldē audita vai iekšējās kontroles jomā vismaz trīs gadi;
 • zināšanas par auditu un iekšējās kontroles jomā;
 • prasme analizēt plaša apjoma informāciju; spēja veikt analītisku darbu un strādāt patstāvīgi;
 • vēlamas zināšanas par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības izjūta, precizitāte;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 14 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473