Nodrošinājuma stratēģijas nodaļas vecākais referents

Application date of submission

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta

Nodrošinājuma stratēģijas nodaļas vecākais referents

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē aizsardzības nozarē;
 • iespēju strādāt nacionālā un starptautiskā vidē, stiprinot Latvijas starptautisko sadarbību nodrošinājuma jomā;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā, sniedzot ieguldījumu Latvijas aizsardzības un drošības stiprināšanā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Latvijas pozīcijas formulēšanu departamenta kompetencē esošajos  jautājumos NATO un ES sanāksmju formātos;
 • nodrošināt tēžu un informācijas sagatavošanu ministrijas vadības un/vai departamenta direktora dalībai NATO un Eiropas aizsardzības aģentūras sanāksmēs, kā arī divpusējās/daudzpusējās sanāksmēs par nodrošinājuma un aizsardzības investīciju jautājumiem;
 • veidot un aktualizēt datu bāzi par Latvijas starptautisko sadarbību nodrošinājuma un aizsardzības investīciju jomā;
 • sagatavot normatīvo aktu projektus nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas realizācijas jomā;
 • piedalīties AM/NBS Standartizācijas vadības grupas sēdēs un savas kompetences ietvaros izvērtēt un sniegt atzinumus par standartizācijas jomas darba nodrošināšanai nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem;
 • veikt Militāri tehniskās attīstības padomes darba nodrošināšanu un dokumentēšanu, pieņemto lēmumu izpildes kontroli.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, politikas vai tiesību zinātnēs;
 • labas iemaņas dokumentu, tostarp normatīvo aktu projektu sagatavošanā;
 • labas zināšanas un izpratne par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vēlama pieredze starpinstitucionālā sadarbībā nacionālā vai starptautiskā līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (tiks veikta zināšanu pārbaude testa veidā);
 • ļoti labas iemaņas darbā ar standarta biroja programmatūru;
 • prasme plānot un organizēt darbu, spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.