Aizsardzības ministrija septiņiem Latvijas uzņēmumiem piešķīrusi grantus inovatīvu produktu izstrādei

02/16/2022 - 17:22
Latvijā
Aizsardzības politika
Spēju attīstība
Information prepared by
Preses nodaļa

Aizsardzības ministrija noteikusi uzvarētājus 2021. gada grantu projektu konkursā, pieņemot lēmumu piešķirt grantus septiņiem Latvijas uzņēmumiem inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam.

“Ar katru gadu Aizsardzības ministrijas rīkotajā grantu konkursā iesniegto projektu kvalitāte arvien pieaug un palielinās konkurence komersantu vidū. Tas liecina, ka nozares sniegtais atbalsts būtiski stiprina aizsardzības industriju, vienlaikus sekmējot tautsaimniecības attīstību un piegāžu drošību, kas ir ļoti svarīgi no Latvijas aizsardzības spēju viedokļa,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks. 

Grantu programmas konkursa ietvaros Aizsardzības ministrija piešķīrusi atbalstu SIA “Scand Beton” mobila dzelzsbetona konteinera izstrādei materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanai, SIA “Temeso” bezpilota mērķa platformas attīstīšanai no biodegradējamiem materiāliem”, SIA “LV Teh”  robotizētas sauszemes kaujas sistēmas izstrādei,  SIA “SRC Brasa” tiešsaistes kartējuma sistēmas izstrādei, kas nodrošinātu bezpilota sistēmas “Natrix” autonomu pārvietošanos mainīgā apvidū, SIA “Zel&K” bieza auduma nodaļas telts izstrādei, SIA “Belss” attālinātās vadības ieroču sistēmas izstrādei un SIA “Teters” spridzināšanas lādiņu komplekta izstrādei.

Grantu programmas konkurss norisinājās jau ceturto reizi, lai atbalstītu ar aizsardzības nozari saistītu produktu attīstību, paaugstinātu Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sekmētu sadarbību ar pētniecības institūcijām.

Iesniegtie projekti tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Tāpat aizsardzības nozare ņēma vērā projektu atbilstību 2021. gada grantu konkursa prioritārajām jomām – bezpilota sistēmas, kiberdrošība, elektroniskā karadarbība un bruņojums, Valsts aizsardzības koncepcijā noteiktajām aizsardzības industrijas attīstības prioritātēm, projektu iesniedzēju tehnisko kompetenci, līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī projektu atbilstību Nacionālo bruņoto spēku izaicinājumiem.

Atbalstītajiem projektiem pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir  450 000 eiro. Atbalsts tiek sniegts, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Projektu īstenošanas laikā Nacionālo bruņoto spēku eksperti uzņēmumiem sniegs konsultācijas, tādējādi veicinot inovatīvu un aizsardzības nozarē izmantojamu produktu attīstību.

Aizsardzības ministrijas realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

Informācija par nākamo grantu konkursu, ko plānots izsludināt 2022. gada vasarā, būs pieejama Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnes www.mod.gov.lv sadaļā “Uzņēmējiem”. Papildu informācija par grantu konkursu var iegūt, rakstot uz e-pasta adresi: granti@mod.gov.lv.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv