Aizsardzības ministrija konsultēs par Eiropas Savienības militārās mobilitātes projektu sagatavošanu

05/11/2023 - 12:41
Latvijā
Starptautiskā sadarbība
Information prepared by
Preses nodaļa

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra ir izsludinājusi projektu konkursu Eiropas transporta tīkla (TEN-T) pielāgošanai divējāda lietojuma civilai aizsardzībai Eiropas infrastruktūras savienošanas mehānisma (Connecting Europe Facility, CEF) militārās mobilitātes finansējuma ietvaros. 

Nacionālā atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija, kas koordinē projektu iesniegšanas procesu, taču pirms projektu iesniegšanas to iesniedzējiem ir jāsaņem arī Aizsardzības ministrijas apliecinājums par projektu pieteikumu atbilstību Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku militārās transporta infrastruktūras prioritātēm. 

Lai saņemtu Aizsardzības ministrijas konsultācijas par militārās mobilitātes projektu atbilstību aizsardzības nozares nostādnēm, interesenti ir aicināti rakstīt uz e-pastu krize@mod.gov.lv.
Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus ar mērķi saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu līdz 50% no projekta kopējām izmaksām. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 21. septembris plkst. 17.00 (pēc Briseles laika). 

Papildu informācija par izsludināto projektu konkursu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē

Eiropas infrastruktūras savienošanas mehānisma militārās mobilitātes līdzfinansējuma programma darbojas kopš 2021. gada, un tās mērķis ir uzlabot un attīstīt Eiropas transporta tīklu, pielāgojot to divējādai lietošanai militārām un civilām vajadzībām. 

Kopējais programmas budžets 2021. gadā bija 1,6 miljardi eiro, savukārt trešā, un pagaidām noslēdzošā, uzsaukuma pieejamais finansējums ir 790 miljoni eiro. 

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335393
E-pasts: prese@mod.gov.lv