ZS apbalvojumi, krūšu zīmes, izdienas zīmes un monētas (koini)

Date of issue
Expiration date

Tirgus izpētes mērķis: Tirgus izpētes mērķis: ZS ir ieinteresēta pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu preču cenas

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasts adresi: agris.sprancmanis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 06.15.2023.plkst. 16:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:  Agris Sprancmanis

(tālr: 67335942 agris.sprancmanis@mil.lv).

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!