Valdība atbalsta labvēlīgu priekšnoteikumu piešķiršanu militāro poligonu izveidei un attīstībai

06/06/2023 - 12:46
Latvijā
Infrastruktūra
Information prepared by
Preses nodaļa

Otrdien, 6. jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja likumprojektu “Militāro poligonu likums”, kas paredz labvēlīgus priekšnoteikumus jaunā militārā poligona “Sēlija” izveidei Jēkabpils un Aizkraukles novadu teritorijā, kā arī jau esošo poligonu attīstībai, lai nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai. 

Lai Sēlijas militārā poligona izveide notiktu raiti un jau tuvāko gadu laikā tajā varētu uzņemt NATO sabiedroto spēkus, militārajam poligonam “Sēlija” likumprojektā noteikts nacionālo interešu objekta statuss un īpaši tiesiskie nosacījumi. Likumprojektā ietvertie atvieglojumi ļaus uzsākt militārā poligona infrastruktūras izbūvi nekustamajos īpašumos, kuriem uzsākts atsavināšanas process.

Saskaņā ar likumprojektu Aizsardzības ministrijai atsavināšanas procesa laikā būs tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka īstenot militārās infrastruktūras izbūvi poligonā “Sēlija”. Tomēr darbus, kuru rezultātā mainās īpašuma stāvoklis, piemēram, koku ciršanu vai būvdarbus, varēs veikt tikai pēc Aizsardzības ministrijas lēmuma par taisnīgas atlīdzības noteikšanu. 

Lai paātrinātu militārā poligona “Sēlija” infrastruktūras izbūvi, likumprojektā noteikts, ka valsts un pašvaldību iestādes ar izbūvi saistītos iesniegumus izskata un lēmumus pieņem prioritārā kārtībā pēc iespējas īsākā termiņā.
Likumprojektā ietverts atbilstošs atbrīvojums no vispārējā tiesiskā regulējuma attiecībā uz sākotnējās ietekmes uz vidi izvērtējumu un ietekmes uz vidi novērtējumu, veicot militāro poligonu infrastruktūras izbūvi.

Likumprojekts “Militāro poligonu likums” attiecas arī uz Ādažu militāro poligonu, militāro poligonu “Lāčusils” Alūksnes novadā, militāro poligonu “Mežaine” Kuldīgas novadā un militāro poligonu “Meža Mackeviči” Augšdaugavas novadā. 

Jau ziņots, ka 2022. gadā Aizsardzības ministrija uzsāka militārā poligona “Sēlija” izveidi Aizkraukles un Jēkabpils novadu teritorijā, lai stiprinātu valsts aizsardzības spējas un nodrošinātu NATO sabiedroto spēku pastāvīgu klātbūtni Latvijā. 

Aizsardzības ministrija attīsta reģionālās militārās bāzes, poligonus un apmācību infrastruktūru, lai Latvijas reģionos stiprinātu valsts aizsardzības spējas, radītu jaunas darba vietas un sekmētu ekonomisko izaugsmi.
Likumprojektu “Militāro poligonu likums” vēl jāpieņem Saeimai. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vadītāja vietniece
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv