Aizsardzības ministrija piešķirs finansējumu Rīgas Stradiņa universitātei militārās medicīnas kursa attīstībai

12/12/2023 - 13:52
Latvijā
Information prepared by
Preses nodaļa

Otrdien, 12. decembrī, Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas priekšlikumu piešķirt finansējumu Rīgas Stradiņa universitātei 295 665 eiro apmērā studējošo militārās medicīnas apmācības attīstībai.

Šī gada oktobrī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studiju virziena “Veselības aprūpe” programmā “Medicīna” ir uzsākta obligātā militārās medicīnas pamatkursa “Militārās medicīnas pamati” īstenošana 4. kursā studējošajiem topošajiem ārstiem. 

Ņemot vērā, ka turpmākajos gados militārās medicīnas pamatkursu plānots uzsākt arī citu profesiju studējošajiem – māsām, fizioterapeitiem, ārsta palīgiem, nepieciešams uzlabot un pilnveidot Rīgas Stradiņa universitātes materiāltehnisko apmācību bāzi – apmācību vajadzībām iegādāties inventāru (imobilizācijas ierīces, asiņošanas apturēšanas ierīces un citas), kā arī klīnisko prasmju simulatorus un manekenus.

Uzsāktā militārās medicīnas pamatkursa mērķis ir topošajiem ārstiem un citām topošajām ārstniecības personām sniegt teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas militārajā medicīnā, militārās medicīnas aprūpes standartos, modulārās pieejas nodrošināšanā medicīniskās palīdzības sniegšanā, evakuācijas principos, kā arī akcentēt civilmilitārās sadarbības lomu dabas un cilvēku izraisītu krīžu apstākļos.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Daniela Reihenbaha
Tālrunis: 67335093
E-pasts: Daniela.Reihenbaha@mod.gov.lv