Sabiedrības pārstāvji aicināti vērot atlasi valsts aizsardzības dienestam pēc nejaušības principa

01/12/2024 - 16:53
Latvijā
Dienesta gaita
Pasākumi
Information prepared by
Preses nodaļa

Aizsardzības ministrija informē, ka otrdien, 23. janvārī, pulksten 10.00 pirmo reizi norisināsies kopumā 18 līdz 19 gadus vecu Latvijas pilsoņu, vīriešu  atlase 11 mēnešus ilgajam valsts aizsardzības dienestam pēc nejaušības principa.

Nevalstisko organizāciju pārstāvji un pilsoņi aicināti sekot līdzi atlases procesam, kas 23. janvārī tiešraidē vērojams gan Aizsardzības ministrijas “Facebook” kontā un platformas “Youtube” kanālā “Latvijas armija”, gan klātienē Aizsardzības ministrijā, Kr. Valdemāra iela 10/12, Rīgā.

Ņemot vērā, ka Aizsardzības ministrija ir militārs objekts un vietu skaits ir ierobežots, pieteikumu atlases vērošanai klātienē līdz 17. janvāra pulksten 16.00 jāsūta uz e-pasta adresi pasts@mod.gov.lv, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju. Pēc personas pārbaudes, atbilde tiks nosūtīta e-pastā.

Savukārt plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai atspoguļotu pasākuma norisi, dalību nepieciešams pieteikt līdz 17. janvāra pulksten 16.00, rakstot uz e-pasta adresi prese@mod.gov.lv, norādot pārstāvēto plašsaziņas līdzekli, vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Visām personām, kam tiks apstiprināta ierašanās Aizsardzības ministrijā, līdzi nepieciešams ņemt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību. Informējam, ka iesūtītie personu dati tiks apstrādāti tikai konkrētā pasākuma vajadzībām. Datu uzglabāšanas laiks – līdz pasākuma beigām 23. janvārī.

Atlases valsts aizsardzības dienestam pēc nejaušības principa gaita

Valsts aizsardzības dienesta šī gada jūlija iesaukumā nepieciešams uzņemt 480 pilsoņus. Brīvprātīgi iesaukumam atsaucās 515 pilsoņi, kuru atbilstība dienestam šobrīd tiek izvērtēta. Taču iepriekšējo iesaukumu pieredze liecina, ka aptuveni 40% no pieteikumus iesniegušajiem pilsoņiem veselības vai citu likumā noteikto apstākļu dēļ neatbilst dienestam.

Līdz ar to, lai savlaicīgi nodrošinātu iesaukumu plānotajā apmērā, tiks veikta jauniešu atlase pēc nejaušības principa, kuras kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 409 “Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm”.

Iesaukšanai valsts aizsardzības dienestā ir pakļauti pilsoņi — vīrieši, kuri dzimuši pēc 2004. gada 1. janvāra.

Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrē pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Atlase tiks veikta, izmantojot iesaucamo atlasei īpaši izveidotu unikālo gadījumskaitļu ģenerēšanas rīku.

Atlases procesa uzraudzībai tiek veidota Aizsardzības ministrijas iesaukšanas atlases pārraudzības komisija. Tās sastāvā būs iecelti ministrijas departamentu pārstāvji (izņemot Valsts aizsardzības dienesta departamentu), kuri vērtēs procesa gaitu un tā leģitimitāti.

Atlases rezultāti 23. janvārī būs atspoguļoti anonimizēti - ar iesaucamo kārtas numuriem. Divu nedēļu laikā pēc atlases valsts aizsardzības dienestam atlasītajiem jauniešiem uz e-adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi tiks nosūtītas pavēstes par ierašanās uz veselības pārbaudi, norādot tās datumu un laiku.

Saņemot pavēsti, atlasītajiem jauniešiem piecu dienu laikā tiešsaistē vai rokrakstā ir jāaizpilda un jāiesniedz anketa, par ko būs norādes pavēstē. 

Pēc veselības pārbaudes veikšanas ārstu komisija sniegs atzinumu par derīgumu dienestam, un tiks pieņemts lēmums par iesaukšanu dienestā, kas tiks nosūtīts uz e-adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms faktiskā dienesta sākuma, proti, 19. jūlija. 

Tie atlasītie jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ tomēr netiks iesaukti jūlija iesaukumā, saņems attiecīgus lēmumus vai nu par neiesaukšanu vai dienesta atlikšanu.

Valsts aizsardzības dienestu var atlikt uz vēlāku, bet ne ilgāk kā līdz 26 gadu vecumam, tikai svarīgu iemeslu dēļ piemēram, ja ir iegūta stipendija augstskolā, pilsonis ir valsts izlases dalībnieks kādā sporta veidā, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā u.c. svarīgi ģimenes apstākļi.

Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Iesaukšanas kontroles komisijai un pārsūdzēt tiesā. Pilsonis var iesniegt pieteikumu alternatīvā dienesta pildīšanai. Pieteikumu izvērtēs un lēmumu par iesaukšanu alternatīvajā dienestā pieņems Iesaukšanas kontroles komisija.

Valsts aizsardzības dienests ir daļa no visaptverošas valsts aizsardzības, lai stiprinātu Latvijas aizsardzības spējas. Krievija ir bijis ilgstošs drauds Latvijas drošībai un Krievijas izvērstais pilna mēroga karš Ukrainā ir būtiski mainījis Eiropas drošības vidi.

Latvijas valsts attīstība un drošība ir cieši saistīta ar kopējo sabiedrības vienotību un gatavību aizstāvēt savu valsti. Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās rīcībspējas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā.